Til sommeren MÅ du ha elektroniske mannskapslister

I fjor ble Byggherreforskriften utsatt. Nå kommer den igjen. Om et par måneder er det ingen bønn: Da må det føres elektroniske mannskapslister på anlegget. Men det trenger ikke være så forbasket avansert.

Det har lenge vært på trappene med en endring i Byggherreforskriften, med innføring av krav om elektroniske mannskapslister. I fjor lå det an til at endringen skulle trå i kraft 1. juli. Det ble utsatt i siste øyeblikk, så sent som dagen før ikrafttreden. Nå går Arbeidsdepartementet ut med ny informasjon, der de gjør et nytt forsøk på 1. juli.

Elektroniske mannskapslister

Altså: 1. juli 2017 innføres det et krav om elektronisk føring av mannskapslister på anlegget. Det holder ikke å skrive navn og fødselsnummer på et papir i en perm, nå må det inn i elektroniske former.

Annonse

– Listene skal blant annet inneholde navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på plassen. Endringene innebærer at oversiktslistene heretter skal føres elektronisk og at også HMS-kortnummeret til de som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen skal føres i disse listene, sier Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

Kravene til oversiktslister

Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger:
a) navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
b) navn på byggherren
c) navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
e) navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Kilde: § 15 i byggherreforskriften

Byggherreforskriften gir byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på en bygge- eller anleggsplass blir ivaretatt. Forskriften stiller blant annet krav om at det til enhver tid føres liste over de som arbeider på en bygge- eller anleggsplassen.

HMS-kort

HMS-kort, Pernille Haugen, SmartDok AS

Pernille Haugen hos SmartDok med HMS-kortet. Smartdok er en av flere leverandører av lesesystemer for HMS-kort, «nøkkelen» til enkle oversiktslister.  (Foto: Lasse Sørnes, SmartDok AS)

Alle som skal arbeide på en bygge- eller anleggsplass plikter å ha et HMS-kort, som viser deres identitet.

– Det nye kravet om oppføring av HMS-kortnummer i oversiktslistene vil føre til at aktørene får bedre kontroll med at de som arbeider på bygge- eller anleggsplassen har HMS-kort. Dette vil i sin tur gjøre at kvaliteten på listene blir bedre. Elektronisk føring av oversiktslister vil blant annet innebære at man unngår problemet med manuelt førte lister, som ofte er uleselige, sies det i pressemeldingen.

Legg merke til at det er HMS-kortnummeret som skal føres opp, ikke fødselsnummeret.

– I høringen ble det lagt til grunn at hele fødselsnummeret til den enkelte skulle oppføres i oversiktslistene. Etter dialog med næringen er dette nå endret til at HMS-kortnummeret skal føres inn i listene, sier departementet.

Automatisk eller manuelt

Verken pressemelding eller forskrift angir konkret i hvilke formater e.l. disse listene skal føres. Det får være måte på detaljstyring. Her står det ”kun” at det skal føres elektronisk.

Du kan være helt sikker på at leverandørene av datasystemer vil intensivere sitt arbeid med å selge halv- eller helautomatiske løsninger med som leser av HMS-kort og bygger daglige lister over hvem som er inne. Gjerne kombinert med at folk slippes gjennom karusell eller dør i adgangsbegrensning. En slik løsning vil for mange være et naturlig valg, som sparer arbeid i administrasjonen.

Ta en tur innom messene Anlegg 2017 i Haugesund nå til helgen eller MEFA i Trondheim om noen uker, så treffer du garantert folk som selger slike løsninger. Men du kan fortsatt føre listene i et excel-ark eller lignende om du vil, så lenge det er elektronisk.

Strengt tatt er det vel tilstrekkelig å ta et bilde av en håndskrevet liste med mobilen, så lenge lista inneholder navn og HMS-kortnummer. Da er det i alle fall elektronisk, om enn ikke særlig bruksvennlig eller framtidsrettet…

Men den gamle papirlista i perm er ikke tilstrekkelig etter 1. juli, om vi skal tro departementet.