– Solfilm er ikke godkjent

Det står ikke noe sted at solfilm er forbudt på anleggsmaskiner. Men det er ikke godkjent heller, og får 2-er-feil på kontroll. MGF presiserer hvorfor de mener solfilm er farlig.

Solskjermingsfilm på front- eller sideruter i hytta. Er det lovlig eller ikke? Det er en problemstilling som har vært tatt opp gjentatte ganger, både her i Anleggsmaskinen og i andre bransjemedier. For litt siden skrev en annen publikasjon at det ikke finnes noe forbud mot ettermontert solskjermingsfilm, og at det dermed skulle være tillatt.

Ikke absolutt forbud

Det oppslaget har vakt reaksjoner hos Maskingrossistenes Forening, som blant annet organiserer sakkyndig kontroll av maskiner.

Annonse
Njål Hagen, MGF

Njål Hagen, fagsjef i Maskingrossistenes forening

Fagsjef Njål Hagen medgir at det nok ikke finnes noe forskriftsfestet, absolutt forbud mot ettermontering og bruk av solskjermingsfilm på maskiner. Men det er ikke lovlig heller. Det strider nemlig mot generelle krav om sikkerhet på arbeidsplassen.

Får 2-er-feil på kontroll

– Ettermontert solskjermingsfilm vil fortsatt bli definert som 2-er feil/mangel ved sakkyndig kontroll av masseforflytningsmaskiner, skriver fagsjef Njål Hagen i en pressemelding.

Arbeidstilsynet har i følge MGF uttalt at det er opp til den sakkyndige kontrolløren å vurdere sikkerheten i slike tilfeller. MGF oppfordrer kontrollører til å ikke godkjenne bruk av ettermontert solskjermingsfilm. Solskjermingsfilmen må da fjernes, og etterkontroll er påkrevet.

Sikkerhet på arbeidsplassen

– Årsaken til dette er sammensatt. Hensyn til arbeidsplassikkerhet er den viktigste. Det kan være vanskelig å finne kompenserende tiltak for å ivareta sikkerheten når solfilm er påmontert, sier Hagen.

Solskjermingsfilmen kan gjøre det vanskelig eller umulig å få øyekontakt med føreren for personer på bakken. Det samme gjelder for førere av andre maskiner i vikeplikt eller andre situasjoner der maskiner kommer nær hverandre.

Krav om fjerning

Maskiner som har solfilm påmontert må altså regne med krav om fjerning – og etterkontroll av at solfilmen faktisk er fjernet, dersom kontrolløren følger MGFs oppfordring.

– Selv om det er blitt uttalt i nevnte presseoppslag at det ikke er noe absolutt forbud mot ettermontert solskjermingsfilm, betyr det ikke nødvendigvis at det er lovlig. Sikkerheten på arbeidsplassen kommer i første rekke, sier fagsjef Njål Hagen i Maskingrossistenes forening.