Avdekker byens ukjente «spaghetti» under bakken

700 meter veitrasé. Under den ligger minst 15 kilometer kabler og rør som er bare delvis kartlagt. Høres det kjent ut?

DRAMMEN: I disse dager avdekkes Drammens ukjente «spaghetti» av kabelgater og rørsystemer under bakken langs nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Byggherre er Statens vegvesen. Maskiner og arbeidstøy er prydet med Isachsen-logoer.

Annonse

Må kartlegges

Før en kan starte oppbyggingen av den nye vegen på sørsiden av eksisterende fv 282 må alle kabeltraseene og rørgatene i grunnen kartlegges. Og som vanlig byr grøftegraving i folketette byområder på noen overraskelser. Gravingen langs Marienlystanleggene har gått etter planen, og ikke avdekket ukjente eller urovekkende forhold på noen måte.

–Men vi finner alltid kabler og rørsystemer som ikke stod på kjente kart. Så også her, sier byggeleder Thomas Holst i en artikkel på SVVs nettside.

På langs og kryss

Han skynder seg å tilføye at ukjente kabler og ledninger så langt ikke har bydd på store problemer å løse. Kabelgatene ligger for det meste langs etter vegtraseen. Men på noen strekninger går det også kryssende kabler. Noen kjente, noen ukjente. Alt dette må avdekkes før en kan starte oppbyggingen av den nye gata.

–Så langt har vi kartlagt fem-seks etater som bruker nettverket av kabler under bakken. Vi i Statens vegvesen er selv en av dem, forteller Holst.

Snill vinter slipper

SHA-rådgiver Eugen Myhr viser oss rundt i anlegget, der det pågår hektisk graveaktivitet i en periode hvor telen fra en snill vinter akkurat er i ferd med å slippe taket.

I noen av traseene kan vi telle både 15 og 20 kabler i ulike størrelser og farger som følger hverandre. Men plutselig gjør noen av kablene en uventet «avstikker» og tar en helt annen veg. Andre steder kommer det ut ukjente kabler som går helt på tvers av hovedkabelgata. Da er det viktig å få kartlagt hva slags kabler det er, hvor de kommer fra og hvor de går til. Og ikke minst om de er i bruk.

Om vi gjør et enkelt regnestykke med utgangspunkt i 10-15 kabler langs hele vegtraseen på drøye 700 meter, kommer en fort opp i minst 10-15 kilometer med rør og kabler bare langs denne aktuelle vegstrekningen som skal bygges ut.

Tenk da hva hele Drammens ukjente undergrunn skjuler. Og dette fenomenet er Drammen ikke alene om.

Tips oss gjerne om spesielle funn eller overraskelser under gravearbeider: Epost eller SMS/MMS 41 65 52 20