Konkurransedyktig skognæring

Den nye stortingsmeldingen «Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring» var en av hovedsakene på årets temadager for skog.

Ønsker innspill fra MEF

– MEF er tilfreds med at skogsentreprenørene har fått en egen omtale i denne stortingsmeldingen. Saksordfører Line Henriette Hjemdal (KrF) ga også skogsentreprenørbransjen honnør og anerkjennelse for den viktige jobben som gjøres ute i skogen, forteller Eva Skagestad, bransjerådgiver skog i MEF.

Eva Skagestad

Eva Skagestad er bransjerådgiver skog i MEF. (Foto: MEF)

– Hjemdal var tydelig på at skogbruket er en svært viktig brikke i det grønne skiftet. Hun oppfordret også MEF til å være tydelige og helt konkrete når det gjelder innspill til stortingsmeldingen. Vi har sendt inn høringssvar tidligere, men hun ønsket enda mer konkretisering, og inviterte oss til å sende inn forslag til tiltak etter møtet, som kan trekkes inn i de videre diskusjonene i Stortinget. Dette har vi selvfølgelig respondert på, sier Skagestad.

Annonse

Ønsker fokus på trelastindustri i Innlandet

Gaute Nøkleholm fra Norskog synliggjorde i sitt innlegg hvor utfordrende det vil bli å bygge massevirkeforbrukende industri på Sør-Østlandet, grunnet storstilt industribygging både i Sverige, Finland og Russland. Han ønsket større fokus på å ta vare på trelastindustri i innlandet, som han påpekte står for 70 prosent av verdiskapingen fra skogsindustrien i Norge.

Videre understreket han at næringen må kjempe for å styrke jernbaneutbygging gjennom vedlikehold, elektrifisering og tilsvinger, samt økt kaikapasitet for eksport.

Skapte debatt

Innspillet fra Nøkleholm om å ha mindre fokus på å reise ny masseforbrukende industri skapte debatt i salen.

– «Hva om vi får en ny stormfelling som Gudrun. Da vil svenskene ha nok med å forbruke eget virke i over ett år. Det gjør oss altfor sårbare,» var det en som sa. «Om kronekursen endres, er kanskje ikke vårt virke konkurransedyktig i Sverige,» hevdet en annen. Salen var samstemt for fortsatt å jobbe for å reise massevirkeforbrukende industri i Norge, for å ta ut mest mulig av verdiskapingen i eget land framfor å eksportere råstoff til naboene, avslutter Skagestad.