Produktiv anleggsgartnerklasse

Det er imponerende hva elevene i Vg1 Anleggsgartnerlinjen ved Stend videregående skole i Bergen har fått til kun tre måneder inn i skoleåret.

I løpet av en vanlig skoleuke, har elevene tre dager med programfag, hvor de bruker mesteparten av tiden ute i produksjon. Dette er noe de fleste trives svært godt med.

Ut på tur

– Noe av det første elevene var med på i høst var å utbedre turstier, lage benker og en rasteplass på Stendafjellet, slik at flere skal kunne komme seg ut i naturen. Klasserommet var da byttet ut med frisk luft i skogen, og elevene lærte mye om naturbruk. Aller viktigst var nok likevel at de lærte å samarbeide og ha tillit internt i gruppen. Dette har ført til veldig god trivsel og godt samhold i klassen, forteller opplæringskonsulent Stian Eikevik i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) til Anleggsmaskinen.

Annonse

– Elevene var oppe på Stendafjellet hele dagen, noe som krever god planlegging, ikke bare av dem selv, men også av lærerne. Alt av verktøy og materialer må pakkes med – det går ikke an å glemme noe når du jobber på fjellet. Minst like viktig er det å kle seg riktig når man skal være ute hele dagen. På denne måten lærer elevene viktigheten av materiell og utstyrsliste, forklarer Eikevik.

Kristin Olsnes Holsen (til venstre) hiver smågatestein i trillebåra.

Kristin Olsnes Holsen (til venstre) hiver smågatestein i trillebåra.

«Ka vil du bli?»

Når de ferske elevene blir spurt om hvorfor de valgte anleggsgartnerutdannelsen, er svarene forskjellige. Noen liker å være ute, andre er glad i å jobbe med planter, mens andre igjen ønsker å skape noe som blir stående i mange år.

– Jeg begynte egentlig på friluftsliv, men da jeg så hvor gøy de hadde det på anleggsgartnerlinjen fikk jeg byttet linje, sier Liam Christoffer Klovning til Anleggsmaskinen.

– Jeg bestemte meg for å bli anleggsgartner da jeg gikk i niende klasse og var med på «Ka vil du bli?», forteller Kristin Olsnes Holsen.
«Ka vil du bli?» er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og forskjellige skoler og bedrifter, hvor niendeklassinger får prøve seg i ett yrkesfag en hel dag. I anleggsgartnerfaget stiller da en anleggsgartnerbedrift og OKAB opp på skolen, hvor de tilrettelegger slik at elevene får prøve mangfoldet i faget; alt fra treklatring, sette brostein, muring, kjøre sitteklipper og gravemaskin. Det falt altså i smak for Holsen.

– Det er altså en rekke forskjellige grunner til å velge anleggsgartnerlinja. Men når man først er igang, er det jo ikke rart elevene trives når det diskes opp med pannekaker til lunsj på fjellet, smiler Eikevik.

Elever som har fullført traktorsertifikat får hente og kjøre bort masser. (Foto: Stian Eikevik).

Elever som har fullført traktorsertifikat får hente og kjøre bort masser. (Foto: Stian Eikevik).

Garantert læreplass

Anleggsmaskinen har tidligere skrevet om at det var rekordsøkning til anleggsgartnerlinjen ved Stend videregående skole for skoleåret 2016/2017. Men verken uteliv, planter eller nystekte pannekaker var hovedgrunnen til det. Det som nok lokket flest var den såkalte samfunnskontrakten som er inngått mellom OKAB, Stend vgs. og anleggsgartnerbransjen. Den garanterer nemlig hele klassen læreplass.

– Etter å ha fullført ett år på skole begynner elevene i lære hos en av anleggsgartnerbedriftene i Bergen. Og ganske riktig; elevene er garantert læreplass, sier Eikevik.

– Dette tette og unike samarbeidet mellom næring og skole gjør at elevene er ekstra motivert for skolegangen sin. Allerede seks uker inn i skoleåret er de ute og har praksis hos bedrifter og får prøvd seg innenfor ulike deler av faget, forteller han.

Montering av benker på rasteplassen på Stendafjellet. Etterfulgt av pannekakelunsj. (Foto: Sveinung Berland).

Montering av benker på rasteplassen på Stendafjellet. Etterfulgt av pannekakelunsj. (Foto: Sveinung Berland).

Ingen vanlig skoledag

Da Eikevik nylig var på besøk hos anleggsgartnerklassen, begynte dagen inne i klasserommet, med teori om fundamentering og farene med telehiv. Deretter bar det ut til et prosjektet de holdt på med nede ved en gammel stall.

– Elevene hadde bygd en natursteinmur, lagd en smågatesteinsrenne og klargjorde for asfaltering, sier opplæringskonsulenten.

– Alle får være med å prøve alt av verktøy og maskiner, slik at alle lærer å håndtere verktøyene riktig før de skal ut i praksis. Noen av elevene har allerede tatt traktorsertifikat, slik at de selv kan hente asfalt borte på asfaltverket like ved skolen. Det er ingenting som heter en vanlig skoledag for denne klassen, avslutter han.