Støtte til drivstoffreduksjon

Har du lyst til å redusere energibruken din og spare mye diesel? Hvorfor ikke søke Enova om støtte?

– Hvert år betaler vi ut mellom to og tre milliarder kroner til formål som skal bedre energieffektiviteten og kutte klimagasser. Vi er underlagt olje- og energidepartementet og pengene vi bruker kommer fra energifondet, fortalte Arnt-Gunnar Lium fra Enova på et miljøseminar som MEF arrangerte på Rudshøgda nylig.

– Vi ønsker å bidra til en varig markedsendring, ved å gå inn i markedssegmenter og endre det, og deretter gå ut igjen. Det er to måter vi kan gjøre dette på; enten gi støtte til ny teknologi eller bidra med det vi kaller energiledelse, sa Lium, og gjorde det samtidig klart at energiledelse nok er mest aktuelt for bedrifter i anleggsbransjen.

Annonse
Arnt-Gunnar Lium fra Enova fortalte om hvordan man kan gå fram for å få økonomisk støtte av Enova til å redusere drivstofforbruket.

Arnt-Gunnar Lium fra Enova fortalte om hvordan man kan gå fram for å få økonomisk støtte av Enova til å redusere drivstofforbruket.

Utslag på bunnlinja

– Energiledelse handler om de små grepene; å bli litt bedre på alle mulige områder. Av dem som er med på dette, uansett næring, klarer 80 prosent å redusere energibruken med 10 prosent i løpet ett år, sa Lium og trakk fram bedriften Leiv Sand Transport AS med ca. 50 ansatte som et eksempel.

– De har sett på hvordan de kan vri og vende på bedriften for å redusere energibruken og spare diesel. Man må komme opp med en konkret tiltaksliste og en plan for hvordan man kan redusere energiforbruket. Vi forlanger imidlertid ikke at man gjennomfører disse tiltakene, men de er som oftest så lønnsomme at bedriftene velger å gjøre det uansett. Leiv Sand Transport sparte 12,96 prosent i drivstoff etter et halvt år, fortalte Lium.

Enkelt å søke

– Hvordan går man så fram for å søke om støtte til energiledelse?

– Det er et ganske enkelt program å søke på. Vi setter krav om et energiforbruk på minimum 1 GWh i året – det tilsvarer ca. 100.000 liter diesel.  Bruker du mer enn det per år, så er du kvalifisert. Vi forlanger imidlertid at de som går inn i dette må bidra med like mye selv som det vi gjør. Får du 200.000 kroner av oss, så må du bidra med 200.000 kroner selv. Men det behøver ikke være kontanter; det kan også være egeninnsats i timer, forklarte Lium.

– Det er bare å gå inn på nettsidene våre, enova.no, og lese mer om dette. Det er veldig enkelt. Det handler om å ta gode valg. Du får mindre utslipp, bedre økonomi, og kanskje gir det seg utslag på bunnlinjen.