Redder kummer med Vertiliner glassfiberstrømpe

Dette har ingen gjort i Norge før. Kjeldaas først med ny metode for rehabilitering av kummer: Vertiliner glassfiberstrømpe.

– Det kan bli en helt ny hverdag for kommuner som ønsker å rehabilitere avløpskummer i forbindelse med sanering av gamle avløps- eller overvannsnett. Vi er først ute med kum-strømpa Vertiliner, sier entreprenørfirmaet Kjeldaas AS i en pressemelding.

Glassfiber og UV-lys

Vertiliner er produsert av glassfiber og som herdes med UV-lys.

Annonse

Resultatet er en «ny», tett og varig kum som fornyes på kort tid – uten graving. De første fjorten kummene er allerede installert i friluftsområdet Mærradalen i Oslo.

– Nettopp i områder der det er ønskelig med minimal graving er dette en svært godt egnet metode for renovering, sier prosjektleder Hendrik Panman hos Kjeldaas AS i pressemeldingen.

Kort byggetid med Vertiliner

– For byggherrer er kort byggetid, små inngrep, begrenset vannhåndtering, stor grad av miljøvennlighet og minimal ulempe for trafikkavvikling og hverdagslivet til naboer viktige argumenter når kummer skal skiftes ut eller rehabiliteres, fortsetter han.

Vertiliner Hendrik Panman Peter Eschenbrenner

Tommel opp for tett kum fra bunn til topp. Oppfinner av Vertiliner Peter Eschenbrenner sammen med Hendrik Panman i Kjeldaas AS. (Foto: Odd Borgestrand)

Kjeldaas AS er svært fornøyd med å være først ute i Norge med en gravefri løsning som ivaretar disse behovene.

Løsningen er spesielt egnet for avløpskummer som ligger i vei og gate eller andre områder hvor graving ikke er ønskelig. Vertiliner-strømpa håndterer både runde og firkantede kummer.

Installeres som strømpeforing i ledning

Vertiliner er en strømpe-foring av glassfiber og installeres på samme måte som «tradisjonelle» strømpeforinger i ledninger.

Teknikken er velkjent for Kjeldaas AS, som fra før er installatør av UV-herdede glassfiberarmerte strømper i drikkevannsledninger, avløpsledninger og stikkrenner.

– Kummen blir målsatt fra bunn til topp kjegle før produksjon hos fabrikken til Vertiliner i Tyskland. Strømpa blir derfor skreddersydd til den enkelte kum, forteller prosjektleder Hendrik Panman.

Rennebunn i samme materiale

Det kan også produseres prefabrikkerte rennebunner i samme materiale slik at man kan få «hel ved» fra og med ledningen, via kumrenne og helt opp til kumlokket.

Det er også mulig å håndlaminere overganger mellom kum og renne eller andre rør inn og ut av kum. Resultatet er en tett og bestandig kum som er lett å holde ren, på grunn av den glatte overflaten i den «nye» kummen.

Kjeldaas går god for at Vertiliner har høy bestandighet mot kjemikalier og temperatur og egner seg også godt til industriformål.

Slik gjøres det

De forberedende arbeidene vil bestå av fjerning av eventuelt innstukne rør og stigetrinn, samt rengjøring og eventuell utbedring av større skader i eksisterende kumvegg.

Større innlekkinger av grunnvann bør tettes. Slike forberedelser gjøres normalt dagen før installasjonen.

Selve installasjonen går svært raskt:

  • Vertilineren føres ned i kummen og trykksettes med komprimert luft.
  • Den formsydde strømpa legger seg da inntil den eksisterende kumvegg.
  • Deretter senkes et «lystog» med UV-lamper ned i strømpa og den herdes raskt og miljøvennlig.

Ferdig på seks timer

– Selve herdingen tar bare noen få minutter. En «standard» norsk, sirkulær avløpskum som er 3,5 meter dyp vil være ferdig installert i løpet av cirka seks timer, alle arbeider inkludert, opplyser Panman.

Han legger til at installasjonen ikke krever tilgang med kjøretøy inntil kummen.

Den tyngste enkeltkomponenten i installasjonsprosessen er selve strømpa. Den veier ca 50 kg per løpemeter, avhengig av tykkelse.

Strøm og luft på avstand

Strømtilførsel til UV-lampene og trykkluft er nødvendig, men dette kan betjenes på avstand.

– Siden installasjonen er rask og krever lite utstyr, gir den stor fleksibilitet med tanke på utførelse, mener Panman,.

Han har stor tro på den nye måten å renovere kummer.

Stor interesse i utlandet

Metoden er ny i Norge, men er allerede i utstrakt bruk blant annet i Tyskland, der den også er utviklet. De siste årene er det installert over 500 «Vertiliner-kummer» i Nord-Tyskland.

Produktet har også fått stor oppmerksomhet på ulike kommunaltekniske messer, sist under den store IFAT-messa i München.

14 kummer installert

I Mærradalen i Oslo har Kjeldaas AS hittil installert 14 Vertilinere i kummer på en DN 700 AF-ledning tilhørende Oslo kommune.

Flere står for tur.

– Vi opplever stor pågang av konsulenter og potensielle kunder som ønsker å se nærmere på denne løsningen, sier Hendrik Panman.

Effektiv stopper av lekkasjer

For Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har det vært viktig å stoppe inn- og utlekking på de eksisterende avløpsledningene med tilhørende forurensning og følgeskader ved utvasking og rørbrudd.

Prosjektet består av nærmere 1,8 kilometer med avløps- og overvannsledninger som er inspisert av Oslo VAV. De er vurdert til å være i en så dårlig tilstand at fornying er påkrevet, blant annet av miljøhensyn.

Vann ut og røtter inn

Det ble registrert spillvannlekkasjer til den nærliggende bekken i tillegg til luktproblematikk, inntrengning av røtter, høy vannføring og dårlig tilgjengelighet.

På fagspråket blir dette karakterisert som risikoledninger.

Det ble også bestemt å utbedre drøyt 50 kummer, der det var mistanke om sprekkdannelser og dermed lekkasjer etter 60 år med nedbrytning av betongen. Området er dessuten registrert som svært viktig for det biologiske mangfoldet.

Anlegget ligger i bydel Vestre Aker og Ullern og strekker seg langs Mærradalsbekken fra Sørkedalsveien i Nord til Rikshospitalet og Ring 3 i sør.

Naturvern og friluft

– Mærradalen er et område som er regulert for naturvern. Her er det natur- og miljøverdier som ikke er forenlig med store naturinngrep. Oppgraving i forbindelse med lednings- og kumfornyelse var aldri noe tema. Området er også et viktig friluftsområde, hvor mange mennesker går tur hver eneste dag, og det skal fortsatt få lov til samtidig som arbeidene med fornyelse av ledningsnett og kummer pågår, understreker, prosjektingeniør for Oslo VAV, Ane Kristiansen.

Byggeleder Christian Skjæret konkluderer med at Vertiliner med sin løsning for kumrehabilitering er med å bringe gravefrie metoder for vann- og avløp ett skritt videre.

Enda et verktøy

– Vi har fått enda et verktøy i redskapsskuffen. Det er ikke sagt at Vertiliner kan brukes til alt, men i kummer med høy grunnvannstand er dette et godt produkt. Kummene i Mærradalen var i seg selv svært solid bygget av grantitt og betong i varierende størrelser. Men 60 års drift hadde satt sine sporog betongkummene ble derfor renovert med Vertiliner. Her opplevde vi innlekking på 10 liter i sekundet, og vi er glad betydelige lekkasjer nå er stoppet. Den korte anleggstiden er en stor fordel, sier Skjæret.

Vertiliner-produktet som ble installert var et produkt som hadde en helstøpt glassfiberløsning fra kumbunnen og opp til kumtoppen.

Helsveiste løsninger

Kumbunn og renne ble utviklet spesielt for en del Vertiliner-kummer i prosjektet hvor det var viktig å få til helsveiste løsninger mellom installerte glassfiberstrømper og Vertiliner kummene.

Dette ser nå ut til å fungere godt som tette forbindelser for det renoverte avløpsanlegget.

– Merradalen har mange kummer under grunnvannsnivå. Etter at vi har strømpekjørt ledningsnettet vil grunnvannstrykket bli enda høyere, og nå vet vi at vi har fått et «pottetett» anlegg i det aktuelle området. Det er vi godt fornøyd med. Det var viktig at vi fikk et helstøpt produkt, sier byggeleder Christian Skjæret i Oslo VAV .