Kjeldaas fornyet vannledning med H2O-liner glassfiberstrømpe

For første gang har en drikkevannsledning blitt fornyet med H2O-liner, UV-herdet glassfiberstrømpe. Entreprenørfirmaet Kjeldaas AS og Sande var bare en hårsbredd fra å være først i verden med metoden.

SANDE: Sande kommune og lokal entreprenør Kjeldaas AS har for første gang brukt UV-herdet glassfiberstrømpe i fornying av en drikkevannsledning.

Det er ikke hverdagskost.

Annonse

Slått på målstreken av amerikanere

Prosjektet som ble gjennomført uken før 17. mai ble nesten en verdenspremiere, slått på målstreken av et amerikansk prosjekt.

Men Kjeldaas AS og Sande kommune var altså først ut i Europa med denne fornyingsmetoden.

Den tyske produsenten Saertex MultiCom har vært på global utkikk etter entreprenører og ledningseiere med vilje og mot til å prøve en verdensnyhet innen fornying av drikkevannsledninger uten graving.

(Fortsetter under videoen)

Rammeavtale med kommunen

Vestfoldfirmaet Kjeldaas AS var klar til å ta utfordringen. Med en rammeavtale med Sande kommune som inngangsbillett ble det nettopp hjemkommunen som ble samarbeidspartner for pilotprosjektet.

Begivenheten fikk solid oppmerksomhet under den prestisjetunge IFAT-messen i München nylig.

På standen til Saertex multiCom gikk en video fra Sande-prosjektet på storskjerm alle messedagene.

Stolt prosjektleder

Prosjektleder Hendrik Panman innrømmer gjerne at han følte en viss stolthet over å se egne mannskaper og maskiner på video under en messe som tiltrakk seg 138 000 besøkende fra over 170 nasjoner.

Fornying av avløpsledninger med UV-herdede glassfiberstrømper har vært gjennomført i en rekke prosjekter, men kravene til fornying av drikkevannsledninger har vært en utfordring for NoDig bransjen over hele verden.

Saertex-Liner H2O

Tyske Saertex multiCom har endelig utviklet et produkt som kan takle de strenge kravene som stilles til fornyelse av ledninger for drikkevann.

Strømpen heter Saertex-Liner H2O®, eller H2O-Liner som den også kalles.

Trygg, sterk og tynn

Saertex er et stort, tysk foretak som produserer materialer til både vindmøller, fly, biler og båter, i tillegg til strømper for vann og avløp.

H2O-Liner blir vevd, sydd og impregnert på fabrikk, under kontrollerte forhold (ISO 9001).

Det er kun inntrekking, kalibrering med trykkluft og herding med UV-lys som foregår i forbindelse med installasjonen.

Det indre belegget i strømpen er forseglet helt fram til herdingen.

Minimal fare for forurensning

– Både produksjons- og installasjonsmetoden gjør at produktet utsettes for minimal forurensningsfare fram til vannledningen er rehabilitert og i drift, sier prosjektleder i Kjeldaas AS, Hendrik Panman.

– Alternativet til denne løsningen hadde vært inntrekking av PE-rør. Det ville gitt en halvering av kapasiteten. Utblokking ville vært en mer plasskrevende metode. Graving og utskifting betyr flytting av mye masser og ødeleggelse av jordstruktur. Samt dype åpne grøfter langs trafikkert vei som krever ekstra sikring, sier Panman til Anleggsmaskinen.

Den spesielle oppbyggingen av strømpen med glassfiber gjør den både sterk og tynn. Den rehabiliterte vannledningen i Sande fikk kun 3,4 prosent reduksjon i diameter. Innvendig diameter gikk ned fra 250 til 241,4 mm.

Størst mulig kapasitet

– Ved fornying av drikkevannsledninger over lengre strekk, vil både rådgivere, entreprenør og ledningseier være opptatt av å opprettholde størst mulig kapasitet. H2O-Liner er en meget god løsning for slike ledninger, mener Hendrik Panman.

En annen fordel er at H2O-Lineren kan lagres i opptil et halvt år før installasjon. Installasjonen kan dermed utsettes dersom noe uventet skulle oppstå.

Lett opp- og nedrigg

– Maskiner og utstyr krever liten plass og kan lett rigges opp og ned. Dette gir stor grad av fleksibilitet og installasjonen kan skje raskt. Når nødvendige forberedelser og forarbeider er gjort, er det kun snakk om noen få timer før den nye ledningen er ferdig herdet. Deretter kobles gammel og ny ledning sammen og trykktesting kan gjennomføres. Ulempen for omgivelsene blir derfor svært liten og kortvarig, forklarer Panman videre.

Han mener også strømperehabilitering av ledninger med UV-lys er en miljøvennlig metode. Det eneste energiforbruket under installasjonen er lampene (8 x 400W) som benyttes under herdingen.

Det er ikke behov for energi og arealer til graving av grøfter og deponering av overskuddsmasser. Det skjer heller ingen utslipp av stoffer til vann eller jord fra herdeprosessen.

– I et klimaperspektiv er rørfornying med glassfiberstrømpe og UV-lys en svært god metode når det gjelder utbedring av VA-ledninger, sier Hendrik Panman i Kjeldaas AS.

Sande ønsket nye rør

Installasjon av Saertex-Liner H2O

Vannledningen i Sande mistet kun 3,4 prosent i diameter. (Foto: Privat)

Sande kommune har hatt en rekke langbrudd på vannledninger av asbestsement fra 1970-tallet.

Denne typen brudd medfører kritiske avbrudd i vannforsyningen til abonnentene.

De dårlige ledningene har dermed utgjort en vesentlig risikofaktor for drikke- og brannvannsberedskapen i kommunen.

Gravefritt der det er mulig

– Det var derfor av stor interesse for kommunen å tilby Kjeldaas AS en strekning på 500 meter med den nye H2O-Lineren. Med tanke på økonomi, miljø og for å være til minst mulig ulempe for grunneiere, trafikanter og øvrig befolkning, er vi svært opptatt av å bruke gravefrie metoder der det lar seg gjøre. Sande kommune har derfor sett etter løsninger for å utbedre den aktuelle vannledningen uten å miste for mye kapasitet, sier enhetsleder for vann og avløp i Sande kommune, Svein J. Pettersen.

Rammeavtale åpner for muligheter

– Så lenge vi har en rammeavtale med Kjeldaas AS var det ingen hindringer for å si ja til tilbudet om en rørfornying med H2O-Liner som løsning. En av fordelene med denne strømpa er at den er tettilsluttende og opprettholder kapasiteten, i tillegg til at den ifølge produsenten har en god styrke, fortsetter han.

Kommunen har de senere år gjennomført flere rehabiliteringer på avløp med glassfiberstrømpe, med gode erfaringer. Men ikke på vannforsyningssiden.

Spøk ble alvor

– Jeg har noe spøkefullt sagt til Kjeldaas at de kan komme tilbake til oss den dagen de kan tilby glassfiberledning for vann. Nå ble plutselig spøk til alvor. Da kunne vi ikke takke nei. Styrken på glassfiberen virker solid, sier virksomhetsleder Pettersen.

Sande kommune har ikke tatt ut prøver for kvalitetstesting etter at Kjeldaas har foretatt rørfornying av den aktuelle strekningen, men mener en test hos et akkreditert firma er av interesse for alle parter.

Vil være i forkant

– Vi syns det er spennende å være i forkant. Jeg har selv drevet som entreprenør i nær 30 år før jeg begynte i kommunen. Vi må følge med i tida og være villig til å ta i bruk nye produkter som kommer på markedet for å teste dem. Det er mange detaljer som skal på plass til enhver tid. Særlig på vannsiden kan det være utfordrende, mener Pettersen.

Han forteller at Sande kommune har samarbeidet med Kjeldaas for å finne gode løsninger både for vann og avløp. Siden kommunen har rammeavtale med firmaet gir dette mulighet til å tenke kreativt og prøve nye løsninger.

Må være konkurransedyktig

Pettersen er tydelig på at det er en forutsetning at nye metoder må være konkurransedyktig både på pris og kvalitet.

– Vi henger kanskje litt etter i utviklingen i Norden når det gjelder innovasjon innen VA. Da er det viktig at kommuner er med på pilotprosjekter, og på den måten tilbyr strekninger som er aktuelle for nye metoder. Ledningseiere må også være villig å til å se at noen prosjekter ikke går hundre prosent som ønsket. Uansett gir slike prosjekter både lærdom og erfaring, mener VA-lederen i Sande kommune.

Grundige forundersøkelser

Han mener det er svært viktig bemerke at det ved valg av nye produkter og metoder gjennomføres grundige forundersøkelser enten det er ved etablering eller renovering av VA ledninger.

–Vår erfaring er at NoDig prosjektene samlet sett har gitt betydelig gevinst der denne metoden har vært hensiktsmessig, og derfor er vi også villig til å satse videre. Kloakkrammeplanene våre fra 2001 og 2007 var lagt opp med budsjettpriser for konvensjonelle metoder. Ved bruk av innovative løsninger, inkludert NoDig, har kommunen fått etablert og fornyet langt flere meter VA ledninger enn forutsatt, sier VA-lederen Svein J.Pettersen.