Pris til rasoverbygg på E10 i Lofoten

Et rasoverbygg i Lofoten har fått tredjeplass i en prestisjetung europeisk betong-konkurranse. Prosjektet er utført av Veidekke, som er superstolt over utmerkelsen.

FLAKSTAD: Rasoverbygg Akkarvika kom på tredjeplass i European Concrete Award i kategorien ”beste anleggsprosjekt”.

Betongoverbygg

Rassikring på E10 Lofast, gjennom Flakstad og Moskenes.

– Rasoverbygg E10 var med i finaleomgangen om den norske «Betongtavlen», og dermed ble prosjektet også påmeldt i den europeiske konkurransen. Der har prosjektet oppnådd en tredjeplass i konkuranse med 8 andre anleggsprosjekter fra syv land, forteller Eivind Heimdal i en post på Veidekke Entreprenør Distrikt Nord sin side på Facebook.

Annonse

 

Spisskompetanse i betong

Heimdal er leder i V-Teknikk, Veidekke-konsernets spisskompetanseenhet innen betong, forskaling, konstruksjonsteknikk og planlegging av kompliserte betongoppdrag.

Norsk Betongforening sendte inn rasoverbygget i Akkarvika som kandidat til ECSN concrete award.

ECSN er den europeiske betongbransjeforeningen der også Norsk Betongforening er medlem.

Stolt over anerkjennelse

Totalt var åtte kandidater nominert. De tre gjeveste prisene gikk til et rundkjøringsprosjekt i Täby i Sverige, en fotgjengerbro i Celakovice i Tsjekkia og altså rassikring i Lofoten.

– Vi er stolte av å få en slik pris og anerkjennelse for et flott og krevende prosjekt. Det at vi når så høyt i en europeisk sammenheng sier noe om prosjektets karakter, sier distriktsleder i Distrikt Nord i Veidekke Entreprenør.

Det ble også tildelt pris for «beste bygning». Norske prosjekter har tidligere fått pris for blant annet Gyldendalhuset, Arkitekturmuseet, Trollstigplatået, Lærernes hus, Solbergplassen og Selvika rasteplass.

den europeiske betongforeningens nettside om prisen står det bare at det er bestemt hvem som får prisen. Vi greier ikke å finne noen bekreftelse på hvem prisvinnerne faktisk er.

Der står det også at prisen(e) skal deles ut på Italian concrete days, i Roma i slutten av oktober.

En del av E10 Lofast

Veidekke-EA-Rassikring-E10-08

Glassveggene i overbyggene er montert for å bevare utsikten, men har også en praktisk funksjon – å hindre at hindre at det virvles snø inn i rasoverbyggene ved snøskred.

Veidekke har rassikret den to kilometer lange strekningen langs havet gjennom Flakstad og Moskenes kommune.

Det er bygget fire rasoverbygg i betong og gjort flere utbedringer av veien.

Prosjektet viderefører tidligere arbeid med rassikring på E10 Lofast.

– Som en del av Nasjonale Turistveger er strekningen E10 spesiell på flere måter. Vi måtte ikke bare ta hensyn til det tekniske, men også den spektakulære naturen og de visuelle kvalitetene som ligger i Nasjonale Turistveger. Vi har måttet ta mange hensyn underveis, store endringer førte til store forsinkelser, og vi måtte ta inn mye tapt tid i siste del av prosjektet. Vi måtte ivareta sikkerheten både til trafikken og dem som jobbet på prosjektet, og hadde stort HMS-fokus hele veien, sier anleggsleder Johnny Vian i en artikkel om prosjektet på Veidekkes nettsted.

Alle grunnarbeider i prosjektet ble utført av Alf Brekken og sønner AS.