Flere fylkesveier åpnes for 60 tonn totalvekt

Fra 1. oktober kan tømmerbiler med last opp til 60 tonn kjøre på et større antall fylkesveier i Hedmark som tidligere hadde lavere vektgrense.

Grunnen til oppjusteringen er at mange bruer er kontrollregnet og godkjent med høyere tålegrense enn de har hatt til nå. Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Angår mange

– Det er viktig å legge til rette for tømmertransporten. Dette angår mange, og det er snakk om viktige arbeidsplasser i fylket vårt, uttaler Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark, i pressemeldingen. Hun legger til at det fortsatt er flaskehalser som må vurderes og eventuelt utbedres.

Annonse

På fylkesvei 30 vil tømmerbiler kunne kjøre med 60 tonn totalvekt mellom Koppang og Tynset. Strekningen er transportrute for tømmer fra store skogområder nordøst i Hedmark. Veien er også viktig omkjøringsrute for rv. 3 og av de viktigste blant veiene som nå får økt tillatt totalvekt.

Viktig for skognæringa

Fylkesvei 206 mellom Flisa i Åsnes og riksgrensen ved Linna åpnes for tømmerbiler inntil 60 tonn. Vektgrensen oppjusteres fordi de tidligere flaskehalsene Flisa østre bru og Nyåa bru er kontrollregnet og godkjent for høyere totalvekt. Veien dekker et stort område og er viktig for skognæringa.

Varå bru på fylkesvei 208 i Trysil kommune er også kontrollregnet og godkjent for 60 tonn totalvekt. Dermed kan veien åpnes for mer effektiv tømmertransport mellom fv. 26 ved Lutnes og rv. 25 ved Midtskogberget.

På denne måten følger Statens vegvesen opp Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 som ble vedtatt av Fylkestinget i mai 2013, heter det i pressemeldingen. Fylkestinget ba Statens vegvesen i samarbeid med tømmernæringen initiere et arbeid med å definere hvilke tømmerruter som er de viktigste.

Den nye vektgrensen trer i kraft 1. oktober.