Advarer mot for store kontrakter

Ny rapport advarer: For rask utvikling mot store kontrakter vil skade konkurranseevne og kompetansenivå hos norske entreprenører. Og de trengs framover.

ARENDAL: – De største veikontraktene i Norge i dag er helt i grenseland for hva som er hensiktsmessig, hvis norske entreprenører skal kunne gi konkurransedyktige tilbud.

Det er en av hovedkonklusjonene i en rapport Samfunnsøkonomisk analyse har laget på oppdrag for MEF.

Annonse

Det tar tid å bygge kunnskap

Det er ikke det at norske entreprenører ikke kan ta store kontrakter. Det tar bare tid å bygge opp kompetansen til å håndtere det.

– Det tar tid å tilegne seg den kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre større kontrakter på en god måte. For bare fem år siden var det få eller ingen norske entreprenører som kunne regnet på et prosjekt til over to milliarder. I dag vil det være mulig for flere, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Tydelig dokumentasjon

Rapporten er den hittil tydeligste dokumentasjonen på hvilke konsekvenser det vil ha for det norske næringslivet dersom utviklingen mot stadig større veikontrakter går for fort.

Rapporten blir lagt fram på et frokostmøte i regi av MEF på Arendalsuken 16. august.

– Samferdselskontraktene må utvikles i takt med det norske anleggsmarkedet. Vi må ikke øke kontraktstørrelsen for raskt, sier MEF-direktør Trond Johannesen til NRK Sørlandet.

Fokus på E18

Passende nok hadde den utredningen særskilt fokus på ulike kontraktsalternativer for utbyggingen av E18 Arendal-Tvedestrand.

Gigantprosjektet inngår i porteføljen til Nye Veier AS, og er besluttet lyst ut som én kontrakt.

Det er ingen overraskelse at Nye Veier AS tilbakeviser advarslene i utredningen.

Flere gevinster for samfunnet

– Det hadde sannsynligvis oppstått flere samfunnsøkonomiske gevinster dersom strekningen hadde blitt utlyst som to totalentrepriser framfor én. Dette fordi prosjektet er så stort at risikoen entreprenøren påtar seg sannsynligvis vil overstige stordriftsfordelene knyttet til større prosjekter, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Utredningen er basert på intervjuer med nøkkelpersoner hos Statens vegvesen og Nye Veier AS på byggherresiden, Implenia Norge, Veidekke, Isachsen og AF-gruppen blant de store entreprenørene, samt Syltern og Aurstad blant de mellomstore entreprenørene.

Rask utvikling mot store kontrakter

– Utviklingen mot større prosjekter er svært rask. Den videre utviklingen her vil være avgjørende for markedet i fremtiden. I dag har utenlandske entreprenører typisk mer kompetanse på store kontrakter. De er ofte bedre i å planlegge på et mer detaljert nivå enn det nordmenn er, står det i rapporten.

For norske anleggsvirksomheter representerer det en ny konkurranseutfordring. Utredningen anbefaler norske samferdselsmyndigheter å ta hensyn til dette.

Effektiv norsk konkurranse

– Utlysing av nye oppdrag bør utformes slik at utenlandske anleggsvirksomheter kan møtes med effektiv konkurranse fra norske, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Her minnes det om at Norge står foran store anleggsinvesteringer i mange år framover. En sunn og effektiv norsk anleggsnæring er nødvendig for å sikre god gjennomføring.