Følger lastbærere i sanntid

Et nytt flåtestyringssystem fra APX Systems med innebygd GPS-funksjonalitet, gjør at Brdr. Hansen på Rjukan nå kan følge lastbærere i sanntid.

– Med en interaktiv kartløsning har vi full oversikt over hvor godset til enhver tid befinner seg, sier daglig leder Bjørn Næss Hansen og kvalitetsansvarlig Torstein Solhjem Knutsen hos transportøren.

Flåtestyringssystemet kan bli en døråpner for Brdr. Hansen inn mot nye markeder i Norden og deler av Europa.

Annonse

– Konkurransefordelene med APX tracker, som systemet heter, er at det til enhver tid gir oss dokumentert kvalitet. Transport av farlig gods og medisiner, er forbundet med strenge kvalitetskrav. Systemet gir oss stålkontroll med hvor containerne befinner seg. Vi får også tilgang på historiske data slik at vi kan planlegge fremtidshendelser på en optimal måte, sier Hansen og Solhjem Knutsen.

– Vi er nå i ferd med å sluttføre monteringen av GPS-tagger på alle våre 400 lastebærere, understreker de.

UNESCOs verdensarvliste

Brdr. Hansen holder til i et industriområde like utenfor Rjukan. Byen står på UNESCOs verdensarvliste og ligger rett ved Hardangervidda nasjonalpark og er mest kjent for Gaustatoppen og tungtvannsaksjonen under annen verdenskrig. Rjukan var Norges første arkitekttegnede by og ble raskt bygd opp av Norsk Hydro.

Oss bekjent er vi det eneste transportselskapet som har tatt i bruk flåtestyringssystemet APX tracker. Det er et stort konkurransefortrinn når vi skal bevege oss inn på nye markedssegmenter, sier daglig leder Bjørn Næss Hansen og kvalitetsansvarlig Torstein Solhjem Knutsen hos Brdr. Hansen på Rjukan.

– Oss bekjent er vi det eneste transportselskapet som har tatt i bruk flåtestyringssystemet APX tracker. Det er et stort konkurransefortrinn når vi skal bevege oss inn på nye markedssegmenter, sier daglig leder Bjørn Næss Hansen og kvalitetsansvarlig Torstein Solhjem Knutsen hos Brdr. Hansen på Rjukan.

Familiedrevet selskap

Brdr. Hansen ble etablert i 1973 av Oddgeir Hansen som en familievirksomhet. Omsetningen i 2015 var på 60 millioner kroner. Brdr. Hansen har 13 medarbeidere hvorav tre er i administrasjon, en på verksted og resten sjåfører. Verkstedet har vedlikeholdsansvaret for bilparken. 90 prosent av omsetningen til Brdr. Hansen er relatert til en kunde.

– Det gjør oss sårbare. Derfor er vi nå på leit etter nye kundesegmenter innenfor tank- og bulkmarkedet, sier Hansen.

Transport av farlig gods

Siden 1991 har Brdr. Hansen spesialisert seg på transport av farlig gods – hydrogenperoksid – for selskapets største kunde.

– I 2008-2009 ble det utviklet et medisinsk stoff som skulle få bukt med lakselus i oppdrettsnæringen. Vi fikk en sentral rolle i utviklingen av et logistikkverktøy med eksakt informasjon om transportfremføring til forskjellige anløpshavner, i tillegg til lasting og lossing av stoffet på båter. Med det nye flåtestyringssystemet APX tracker har vi full kontroll med lagersituasjonen, sier Hansen og Solhjem Knutsen. De kan fortelle at stoffet fraktes til norske oppdrettsanlegg fra Rogaland i sør til Nord-Trøndelag i nord fra tre fabrikker i Rjukan, Göteborg og Alby i Sverige.

Optimale logistikkløsninger

Vårparten 2014 laget Brdr. Hansen en ideskisse til et fremtidig flåtestyringssystem. Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon og innhentet tilbud fra fem norske og utenlandske leverandører.

Fra kontrollrommet til Brdr. Hansen. Foran i blå caps, driftssjef Jon Andres Traen Brdr. Hansen Betong, i midten transportleder Tommy Forberg og bakerst i bildet sjåfør Magnar Bjårlid.

Fra kontrollrommet til Brdr. Hansen. Foran i blå caps, driftssjef Jon Andres Traen Brdr. Hansen Betong, i midten transportleder Tommy Forberg og bakerst i bildet sjåfør Magnar Bjårlid.

– I anbudsfasen fravek vi ikke på våre krav. Det var ikke aktuelt å kjøpe et standard flåtestyringssystem, som ville krevd store ressurstilpasninger. Til slutt sto vi tilbake med APX Systems som oppfylte våre krav til bl.a. softwareløsning og batteriytelse. Kontrakten ble undertegnet våren 2015. Leverandøren kom inn i prosjektet med blanke ark og har til nå vært en viktig premissgiver i systemutviklingen. Vi har en rekke rullerende og flytende leveringspunkter. For å oppnå bevegelsesinformasjon ble det plassert tag-er på containerne, sier Hansen og Solhjelm Knutsen.

– Systemet skulle være uavhengig av lokale kommunikasjonspunkter og fungere over landegrensene i en kombinasjon av SIM-kortleser og GPS.

Helhetlig og intelligent løsning

– I utvelgelsesfasen fikk vi stor tillit til APX Systems. De hadde gode kundereferanser, forsto våre behov og var løsningsorienterte. En klar fordel var at de hadde sitt hovedkontor i Norge, noe som forenklet kommunikasjonen. Tidlig i prosjektet ga de uttrykk for at dette var et oppdrag de ønsket å være med på, sier Hansen.

– Vi har fått et helhetlig og intelligent flåtestyringssystem. Alle ordre som registreres er tilknyttet systemet. Med ordrestyring kan vi registrere bil, sjåfør, innhold i og uttak av container, i tillegg til lagerhistorikk. Det gir oss optimal lager- og lokasjonsoversikt.

Stålkontroll på alle hendelser

– Vi har en del skarpe funksjoner som gjør at vi ikke kan laste en container før den er tømt eller nullet ut. Hvis ikke, oppstår det en automatisk stoppfunksjon til problemet er løst, sier Hansen og Solhjem Knutsen. De kan fortelle at systemet bidrar til at det ikke oppstår avvik inn og ut av containeren.

– APX tracker gir oss full kontroll på alle hendelser. Om relativt kort tid kommer vi til å ta i bruk en ny funksjon hvor forskjellige brukergrupper får tilgang på just-in-time registreringer. Her kan vi gi administrasjon, produsent, grossister og brukere eksakt lokasjonsbeskrivelse.

Flere bruksområder

– Med flåtestyringssystemet kan det også installeres multi-geofencing på mottaksplasser og terminaler. Når containeren passerer geofencing området, mottar kunden et GPS-varsel, som legges automatisk inn i datasystemet, sier Hansen og Solhjem. De kan forteller at de nå tester ut en Android-/Apple-løsning, med APX tracker, som vil forenkle lokaliseringen av containerne.

Store besparelser

– Vi er fortsatt i en innkjøringsfase med APX tracker, men vi registrerer allerede nå store gevinster. Dette er et åpent system som kan integreres mot et hvilket som helst ERP-system. Uten flåtestyringssystemet måtte vi ansatt en ekstra medarbeider som hadde fått registreringsansvaret for alle containere. Systemet er tilrettelagt for fremtidig vekst og vil trolig være tilbakebetalt innen 3 år. Oss bekjent er vi det eneste transportselskapet som har tatt i bruk flåtestyringssystemet. Det er et stort konkurransefortrinn når vi skal bevege oss inn på nye markedssegmenter. Så langt er vi meget godt fornøyd med måten APX Systems har løst våre utfordringer, avslutter Hansen og Solhjem Knutsen.