Skal denne repareres eller byttes?

Skal hytta byttes etter en større skade? Eller er det tilstrekkelig å reparere den innvendige ROPS*-strukturen? Det er maskinleverandører og forsikringsselskaper rykende uenige om.

Veltet mot murkant

Hytta på bildet øverst sto på en hjullaster som kom for langt ut på en kant og veltet mot en murkant.

Vi vet ikke om føreren ble skadd eller ikke. Heldigvis for føreren var hytta bygget etter ROPS*-standarden. Den innebygde veltesikringen skal beskytte føreren.

Annonse

ROPS, TOPS og FOPS

*ROPS= Roll Over Protection Structure. Innretning som skal hindre skader på fører hvis maskinen velter, ruller over, eller blir truffet av fallende gjenstander.

Denne reportasjen gjelder også TOPS og FOPS, som verner mot henholdsvis velt og objekter som faller ned på maskinen.

Nå er det vel bare å sende hytta til oppretteren, rette ut bulker, lakkere og sende maskinen uten på jobb igjen?

Nei, så enkelt er det ikke.

Sikring etter saging og varmebehandling

–Hvis noen begynner å sage i eller varmebehandle dette området, så er det ingen som kan innestå for at veltesikringen er ivaretatt, sier Knut Sollesnes i Volvo Maskin.

Maskinleverandørene er gjennom Maskingrossistenes Forening (MGF) dypt uenige med forsikringsselskapene om dette.

Volvo, Caterpillar, Hitachi og de andre produsentene mener hytter med strukturelle skader skal byttes.

Forsikringsselskapene vil reparere der det er økonomisk fornuftig.

CE-opphør

Men da opphører både CE-merkingen og produsentens ansvar for maskinens veltesikkerhet, mener maskinleverandørene.

– Maskinen leveres med ROPS-hytte. Hvis ROPS-strukturen er reparert, så er det ikke lenger en ROPS-hytte. Da gjelder ikke sluttprodusentens ansvar. Da gjelder heller ikke CE-merkingen, og maskinen må CE-merkes på nytt. Den siste som gjør konstruktive forandringer på maskinen fremstår som produsent. Dette gjelder også den som gjør strukturelle reparasjoner på hytta, sier Sollesnes.

Han er spesialist på lover, forskrifter og standarder knyttet til anleggsmaskiner, og en viktig kapasitet på området i Volvo Maskin AS og MGF.

Regelverket krever bytte

– Forsikringsselskapene har gitt uttrykk for en holdning om at ”det som er laget av mennesker kan repareres av mennesker”. Vi som leverandør er ikke for eller imot noen ting. Men regelverket sier at hvis ROPS-strukturen er skadet, så skal den byttes i henhold til produsentens anvisninger. Konstruksjonen er jo der for å beskytte føreren fra alvorlig skade eller død, sier Sollesnes.

ROPS-standarden gjelder masseforflytningmaskiner opp til 50 tonn.

Hjullastere og dumpere

Traktorer var tidlig ute med standardisert veltebeskyttelse. Dosere, hjullastere og dumpere har hatt det lenge.

Nå blir også stadig flere gravemaskiner utstyrt med slike hytter.

ROPS-beskyttelsen kan være en utvendig veltebøyle, men består i de fleste tilfeller av en stålstruktur innebygget i selve hytta. ROPS-hytte er ikke ekstrautstyr eller noe den som kjøper maskinen må bestille. Det er sånn maskinen leveres.

Et synlig tegn på at hytta tilfredsstiller ROPS-kravene er et skilt inne i hytta.

– De som reparerer skadede hytter lar ofte skiltet være igjen. Man reparerer, lakkerer og alt ser fint ut. Oppretterne er jo flinke. Men hvis ROPS-skiltet fortsatt sitter på, så er det en forfalskning, sier han.

ROPS gjelder ikke

Etter reparasjonen innestår nemlig ikke Volvo – eller Cat, Hitachi eller uansett produsent – for ROPS-godkjenningen.

Hvis hytta repareres, så er det ikke lenger en ROPS-hytte. Da må skiltet fjernes, og ansvaret forlater maskinprodusenten.

– Da må verkstedet, forsikringsselskapet og eieren bli enige om hvem som skal stå ansvarlig, sier Sollesnes.

Ikke bare er forsikringsselskaper og maskinprodusenter uenige om hva som gjelder her.

Det er også varierende praksis rundt om i landet

Takstmenn

– Denne hytta var så skadet at Volvo Maskin sa det må byttes. Da var det ingen diskusjon denne gangen. Det er avhengig av takstmenn rundt omkring om man får aksept for hyttebytte eller ikke. Vi ser enkelte steder takstmenn med bindinger til et lokalt verksted. Da blir det ofte reparasjon. Det er uforutsigbart. Man kan ikke spille bingo med sikkerheten og lovligheten i store og kostbare anleggsmaskiner, sier Knut Sollesnes.

I fjor høst hadde Maskingrossistenes Forening (MGF) et møte med Arbeidstilsynet, og saken er under behandling der. I dag er det et nytt møte mellom partene.

Maskinforskriften må endres

MGF mener det må en endring i Maskinforskriften til hvis produsentene skal kunne akseptere reparasjon av ROPS-hytter.

– I Maskinforskriften står det at sikringskomponenter som har blitt utsatt for deformasjon skal skiftes. Det står også i instruksjonsbøker fra produsenter, sier Sollesnes.