Skadelig ugress spres med anleggsarbeid

Vet du hva Potetcystenematoder er? Nei..? Da bør du faktisk lese videre. Snart kommer Staten på tilsyn for å bremse spredning gjennom graving.

Mattilsynet vil i 2016 ha spesielt fokus på risiko for spredning av planteskadegjørere ved anleggsarbeid. En tilsynskampanje rettet mot anleggsentreprenører er på gang.

Risiko for spredning

Utbygging av veger og jernbanelinjer, etablering av bolig- og industriområder og annen anleggsvirksomhet innebærer en risiko for å spre planteskadegjørere og ugras som måtte befinne seg i jorda.

Annonse

Smitte kan spres både med jordmasser som flyttes og med maskiner med jord, frø og andre planterester.

Poteten er utsatt

Potetcystenematoder (PCN), potetkreft og lys ringråte på potet er eksempler på planteskadegjørere som kan spres med jord. Frø av floghavre og rotbiter av den invaderende plantearten parkslirekne er tilsvarende eksempler på ugras.

– Spesielt PCN overlever mange år i jorda, og mange ugras er vanskelige å bli kvitt, opplyser Mattilsynet i denne artikkelen.

Ansvar for ikke å spre planteskadegjørere

Matloven stiller krav om at enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere.

– Det er viktig at kommuner og entreprenører som skal planlegge og/eller utføre anleggsarbeid, er seg sitt ansvar bevisst.

Faren for spredning er størst fra dyrka mark. I sjeldnere tilfeller kan det forekomme alvorlige planteskadegjørere og ugras på gjengrodde arealer, i skog og i private hager.

Potetcystenematoder er funnet i private hager i noen kommuner.

Resten kan du lese hos Mattilsynet.