Flere elevplasser for anlegg og skog

Etterlengtet ny klasse for Vg2 Anleggsteknikk opprettes ved Kongsberg videregående skole, Saggrenda. Samtidig utvides Vg2 Skog fra halv til full klasse, og går dermed fra seks til tolv elever.

– Dette er et resultat av tett og godt samarbeid mellom MEF, OKAB, lokale entreprenører, Kongsberg videregående skole og både riks- og fylkespolitikere, sier Stein Egil Ødegård, daglig leder i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Buskerud, Vestfold og Telemark.

– Bransjen har hatt god dialog med de ulike partene, og de store lokale entreprenørene Isachsen Anlegg AS, Hæhre Entreprenør AS, Kjeldaas AS, Kaare Mortensen AS og Arne Olav Lund AS har alle deltatt i møtene og fortalt om sine behov for lærlinger.

Annonse

Høy etterspørsel

Bakgrunnen for arbeidet har vært høy etterspørsel etter lærlinger i bransjen generelt og denne regionen spesielt. Ifølge Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), har bransjen hatt en vekst i antall lærlinger på over 40 prosent siden 2011. Samtidig har det vært høye søkertall til VG2 Anleggsteknikk, med hele 37 prosent oversøkning i 2015.

Stein Egil Ødegård, daglig leder i OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark, er strålende fornøyd med at bransjen blir hørt. (Foto: Jørn Søderholm).

Stein Egil Ødegård, daglig leder i OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark, er strålende fornøyd med at bransjen blir hørt. (Foto: Jørn Søderholm).

To av de største maskinentreprenørene i landet, Isachsen Anlegg og Hæhre Entreprenør, er hjemmehørende i Buskerud. Disse to bedriftene alene har signalisert et årlig behov for ca. to hele klasser, ifølge MEF.

Rett ut i jobb

– Det har tidligere vært 60 elever på venteliste på faget anleggsteknikk. De lokale maskinentreprenørene har til sammen behov for minst så mange lærlinger. Årlig. Og disse bedriftene lover jobb til de som går ut av skolen. Når vi i tillegg vet at det er flere store utbyggingsprosjekter på trappene i Buskerud, bør det være mer enn nok til alle sammen, smiler Ødegård.

– Det har jo stått på økonomien i fylket. Og vi vet at andre skoler har mistet flere skoleklasser. Derfor er det helt fantastisk at politikerne har hørt på oss og sett behovet for fagarbeidere her i området. Politikerne har også uttalt at de i fremtiden gjerne vil delta i møter med bransjen i forkant av slike store prosesser. Vi tolker det som et signal på at bransjen blir tatt på alvor, avslutter Ødegård.