Kunnskap står til stryk

Fire av ti stryker på den første kunnskapsprøven for vinterdrift. Det er Statens vegvesen ikke særlig imponert over.

– Mesta har hatt de beste resultatene. De fleste entreprenører ligger på 40 prosent stryk. Det er ikke godt nok. Da har man ikke forstått de kravene som stilles i kontrakt, og man har ikke kontrollert godt nok kompetansen hos folk før de stiller til test.

Det sier overingeniør Håkon Olav Skogmo i vegdirektoratet.

Annonse

Han har en sentral rolle i det nye kompetanse- og testopplegget de som driver med vinterdrift skal gjennom.

Entreprenøren må sørge for kompetansen

Statens vegvesen er i ferd med å gå over fra å drive opplæring av de som jobber i driften til å stille kompetansekrav.

Da er entreprenøren nødt til å sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse. Bekreftelsen kommer i form av en test som gjennomføres på lokal trafikkstasjon.

Alle nye kontrakter i år

Sist høst ble disse kompetansekravene innført i 11 av 20 nye kontrakter.

Fra i år gjelder det alle nye driftskontrakter.

Når man har bestått den teoretiske prøven på trafikkstasjonen og hatt en praktisk gjennomgang får man et kompetansebevis som gjelder i fem år eller så lenge kontrakten gjelder.

Stryk på første forsøk

Statistikken fra høstens prøver viser at 35-40 prosent strøk på første forsøk. De fleste greide det på andre forsøk.

– Meteorologi og de vanskeligste spørsmålene om salting hadde den største strykandelen. På HMS var det gode resultater, sa Håkon Olav Skogmo.

I en evaluering utført i januar blir det pekt på at opplæringen har vært for dårlig. Spesielt i forholdet mellom hoved- og undertreprenører.

– Underentreprenør (UE) ikke har fått bistand til opplæring av hovedentreprenør (HE), sier Skogmo.