Teoriprøvene er i gang

Nå er de første prøvene bestått i et nytt nettbasert system for å kontrollere at brøytebilsjåførene kan teorien bak den jobben de skal utføre.

Vesterålen

– Driftskontraktene i Vesterålen er først ut med å gjennomføre nettbaserte prøver for verifisering av vinterkompetanse, sier Torgeir Leland i Vegdirektoratets byggherreseksjon i en artikkel på vegvesen.no.

– Vi har hatt en del jobb med å få det nye på plass, men prøvene på Sortland trafikkstasjon mandag morgen gikk greit og tirsdag fortsetter vi i Lakselv, forteller Olav Korsaksel som koordinerer det nye systemet for Statens vegvesen Region nord.

Annonse

Først i nord

Nord-Norge er først ute. Der skal rundt 200 brøytesjåfører nå gjennomføre en kunnskapstest på dataskjerm.

På landsbasis skal rundt 800 personer som har jobb med å brøyte og strø riks- og fylkesveger gjennom den nye testen.

Driftskontrakter

Utløpsår på driftskontrakter.

Utløpsår på driftskontrakter. (Kart: Statens vegvesen)

Dette omfatter 11 av 20 driftsområder der nye femårige driftskontrakter begynner å virke i disse dager, mange etter skifte av entreprenør.

Den samme opplæringen og kunnskapskontrollen skal gjennomføres over hele landet, etterhvert som driftskontraktene skal fornyes.

Utløpsår framgår av kartet t.v. Se større kart her.

De nettbaserte prøvene er et resultat av et samarbeid mellom Jernbaneverket, Trafikverket i Sverige og Statens vegvesen.

Det er laget et opplegg med felles kunnskapskrav og en felles spørsmålsbank som skal brukes i gjennomføringen av prøvene. Entreprenørene har nå fullt ansvar for sjåføropplæringen.

 

Statens vegvesen har publisert på Youtube en serie opplæringsvideoer i vinterdrift. Se hele lista her.

Kompetansetest

– Hver enkelt sjåfør gjennomfører en test og de som består har da dokumentasjon for å jobbe ut kontraktsperioden. Entreprenørene vil naturlig måtte ta inn nye sjåfører i løpet av kontraktsperioden. Disse må gjennomføre en tilsvarende kompetansetest koordinert av Vegvesenets stedlige byggeledere, forteller Leland.

Selve prøven foretas på det utstyr trafikkstasjonene har for teoritesting av alle som skal ta førerkort for første gang eller utvide med nye klasser.

Dette gir også en skjerpet mulighet til å verifisere at sjåførene faktisk har de papirene de skal ha.