Vil ha mer kompetanse ute på veien

 

”Postkasseentreprenører” som bare administrerer kontrakter er uønsket. Statens vegvesen vil stimulere til å øke kompetansen hos de som faktisk gjør jobben.

– Nå er det mulig å tjene penger! Inntjeningspotensial og marginer er trolig større i driftsmarkedet enn i det store anleggsmarkedet.

Annonse

Det sa regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen region sør i et innlegg på vinterkonferansen.

– Hva mener du egentlig med det?

Må ha levelig dekningsgrad

– Entreprenørene må ha en dekningsgrad som er levelig. Både for å drive innovasjon og utvikling, og for faktisk å være interessert i å operere i dette markedet. Jeg kjenner dette fra entreprenørsiden selv.

– Å ikke tjene penger er helt forferdelig. Det gir dårlig samarbeidsklima, dårlig kvalitet og null innovasjonsvilje med reinvestering i maskiner og utstyr. Med det kontraktsregimet vi ser nå er det mulig å tjene penger, hvis man jobber riktig.

Mer status til drift og vedlikehold

Davik sa seg glad for å registrere at drifts- og vedlikeholdsfaget styrkes i status og politisk prioritering.

Ikke bare i hans egen region, men over hele landet.

– Vi har fått mye pepper for store forskjeller mellom regionene. Men de forskjellene er nå i ferd med å utjevnes, sa han.

Nye kontraktsformer

Kjell Inge Davik liker den oppmerksomheten Statens vegvesen har fått for utprøving av nye kontraktsformer innen drift og vedlikehold.

Erfaringene fra Dovre Groups evaluering av disse er på full fart inn i revideringen av SVVs kontraktsstrategi.

– Det peker mot en mulighet til å benytte et bredere kontraktsspekter, basert på de utfordringer man har i det aktuelle området og den markedskraft som ligger der, sier Davik.

Innkorting av linjer

Regionvegsjefen i sør er positiv til den innkortingen av linjene mellom byggherre og de som faktisk gjør jobben ute på veien som ligger i dette.

Det samme gjelder økning av kompetansen i det operative leddet.

Ingen ønsker postkasseentreprenør

– Driftskontrakter er store, kompliserte saker. Det er behov for å forenkle strukturen. Vi ser for ofte at de personene som faktisk jobber med driften ikke er med på samhandling.

– Ingen ønsker en postkasseentreprenør. Det er lite kompetansedrivende med entreprenører som bare sitter og administrerer kontrakter, sa Davik i innlegget.

Men om noen tror det betyr stø kurs mot oppdeling av alle driftskontrakter i småstykker, så er det bare å tro om igjen.

Mindre og større kontrakter

At forsøkene med mindre kontrakter videreføres i nord er klart. Det lover godt for midten av landet også, men der venter regionen på avklaring fra vegdirektoratet.

Erfaringene fra Setesdal er gode. Davik sier det er mulig at Statens vegvesen går videre med en variant av denne kontraktsformen også der.

Men noen steder går det i motsatt retning: Vestfold reduserer fra tre til to kontrakter. Telemark halveres, fra seks til tre.

– Vi har prøvd mange vrier på å få mindre entreprenører til å ta HE-ansvar. Men det har vært vanskelig. Vi må bare erkjenne at det er sånn, sa Davik.

Styrke kompetansen i utførende ledd

Statens vegvesen gjør – i samarbeid med aktuelle fylkeskommuner – flere grep:

  • Lengre kontrakter – opptil åtte år.
  • Kontraktsinngåelse ni måneder før oppstart.
  • Tydeligere krav til antall lærlinger.
  • Større krav til egenproduksjon hos entreprenør.

– Det viktigste er å styrke kompetansen i det utførende leddet. Hvis Mesta eller Veidekke har kontrakten, så vil jeg se at det er deres bil som betjener roden, sa han.

Kontraktsregime HE-UE

– Tilbake til det du sa om muligheten til å tjene penger: Gjelder det HE-en, som har kontrakten? Eller også UE?

– Det er veldig varierende kontraktsregime nedover, om det er ”back-to-back” eller fastpriser. Hovedsakelig tenker jeg på hovedentreprenør her.

– At de som har kontrakten har kraft og muligheter til å utvikle seg videre. Med attraktivt marked følger flere konkurrenter. Det er den utviklingen vi ønsker, sier Kjell Inge Davik til Anleggsmaskinen.