Fortsetter driftsforsøk i nord

Vegdirektoratet har sagt ja til å fortsette den byggherrestyrte vinterdriften i forsøksområdene i Vesterålen og Alta. Mindre kontrakter har hatt god effekt.

Vegdirektoratet har gitt grønt lys til videreføring av kontraktsstrukturen fra forsøkene i Vesterålen og Alta.

Vesterålen fikk godkjenning for det i 2014, mens Alta fikk sin godkjenning av vegdirektoratet i februar i år.

Annonse

Lyses ut i høst

– Vi har nylig godkjent søknaden fra region nord om å videreføre dagens kontrakter i Alta. De blir lyst ut i høst, sier Torgeir Leland i byggherreseksjonen hos Statens vegvesen.

Region nord fikk allerede i 2014 godkjent å gjøre det samme i Vesterålen. Der er driften nå i gang på en ny generasjon kontrakter, etter at forsøksperioden er slutt.

Lokale entreprenører

Evalueringen fra Dovre Group har vært viktig i denne vurderingen.

– Hva har dere lagt mest vekt på?

– Kostnader, ønske om å tiltrekke lokale entreprenører og øke kompetansen i Statens vegvesen. Kostnadsbildet har ikke vært dårligere enn tradisjonelle driftskontrakter. Heller tvert imot. Og vi ser at vi har lykkes i å tiltrekke oss lokale entreprenører, sier Leland.

I Vesterålen og Alta har Vegdirektoratet forsterket bestemmelsene om dokumentasjon på de nye driftskontraktene.

Gode erfaringer

– Vi har gode erfaringer med denne kontraktsformen. Både i engasjementet og utviklingen hos vårt byggherrepersonell, og i involvering av flere lokale entreprenører i tilbud og gjennomføring, skriver Øyvind Bjørnå i søknaden til vegdirektoratet om videreføring av kontraktsformen.

Bra for pris og kvalitet

Bjørnå er prosjektleder i Statens vegvesen region nord, vegavdelingen i Finnmark.

Han mener fremholder i søknaden at bruk av denne kontraktsformen har hatt positiv innvirkning på prisutviklingen og kvaliteten på arbeidet.

Vegavdeling Finnmark ønsker derfor å videreføre kontraktsformen for 2001 Alta for kommende kontraktsperiode fra 2017.

Tilfredsstillende entreprenørmarked

– Entreprenørmarkedet i området er såpass tilfredsstillende at dette vil være fornuftig. Aktuelle entreprenører har signalisert interesse for en slik videreføring. Entreprenørmarkedet i området anses å ha hatt en positiv utvikling mht. entrepriser innen drift og vedlikehold i den nåværende kontraktsperioden, skriver Bjørnå.

2001 Alta er delt inn i seks geografiske kontrakter, samt tre faglige.

For neste kontraktsrunde vil to av de geografiske kontraktene slås sammen til én. De to er Loppa og Hasvik, som i dag betjenes av samme entreprenør.

Samtidig skal separate kontrakter på grøntskjøtsel og brøytestikk slås sammen til én.

Dette har vegdirektoratet godkjent.

– Entreprenører tar lite ansvar

Torgeir Leland i vegdirektoratets byggherreseksjon retter i svaret på søknaden fra Finnmark en kritisk finger mot større entreprenører i ordinære driftskontrakter som betjenes av underordnede entreprenører.

– Vi ser en utvikling hos noen store entreprenører at de tar lite ansvar for å utvikle sine UE’er. For eksempel å holde opplæring innen vinterdrift, skriver Leland.

Mulighet til utvikling

De mindre aktørene faller ofte mellom to stoler, og får liten mulighet til å utvikle seg fordi de får lite oppfølging og støtte fra hovedentreprenøre.

– Dessuten får de forholdsvis lite oppfølging fra byggherren, kanskje begrenset til kun det som skjer gjennom samhandlingen. Gjennom å være kontraktspart med Statens vegvesen har vi sett en helt annen og positiv utvikling, skriver Leland.

God kvalitet

Kvaliteten på jobben som gjøres i de mindre kontraktene er minst like god som på tilstøtende ordinære kontrakter.

– Samtidig har en beholdt omtrent de samme administrative kravene som for ordinære driftskontrakter. Dette har gjort at en har lykkes med å følge opp kontraktene uten at det har gått ut over kvaliteten. Dette viser at denne kontraktsformen ikke på noen måte har hatt negative effekter, kun positive når en vurderer effektene samle, skriver Torgeir Leland.