– Det er godt med oppdrag til norske entreprenører

Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen har ingen dårlig samvittighet overfor norske entreprenører. ­

– Nesten samtlige veikontrakter som kommer ut nå ligger mellom 100 millioner og én milliard.

Reagerer på nyhetsoppslag

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen reagerer på nyhetsoppslag der det blir hevdet at kontrakter går til utenlandske entreprenører fordi de er for store for norske entreprenører.

Annonse

Statistikk fra de siste tre årene viser tvert imot at en stadig mindre andel av veiprosjekter tildeles utenlandske entreprenører.

Fra 30 til fire prosent

– Andelen kontrakter til utenlandske entreprenører i 2013 var på 30 prosent. I 2014 var andelen ni prosent, og helt nede på fire prosent i 2015, sier Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdelsdepartementet.

Endringer i valutakursene kommer på toppen, som en styrking av norske entreprenørers konkurranseevne.

Gladmelding om kontrakter

I pressemeldingen gir han et forvarsel han mener er en gladmelding: Vårens veikontrakter er som skapt for norske entreprenører.

«Jeg møter norsk entreprenørbransje i mange sammenhenger. (…) Det er godt med oppdrag.»

– Når vi ser på alle de veiprosjektene som nå skal ut på anbud, ligger nesten samtlige prosjekt mellom 100 millioner kroner og én milliard kroner. Det vil altså være veldig mange oppdrag som er innrettet på det brede laget av entreprenører, sier samferdelsministeren.

Bygge – ikke sysselsette

Han mener samferdselsministerens primæroppgave er å få mest mulig vei og bane for pengene, ikke sysselsetting eller kontraktsutforming for norske entreprenører.

– Min oppgave som samferdselsminister er å få mest mulig vei, bane og annen infrastruktur ut av de store investeringene denne regjeringen har lagt opp til. Da er konkurranse mellom de beste av norske og utenlandske entreprenører en forutsetning og en selvfølge. Men i disse tider er det svært viktig å øke aktiviteten for å sikre norsk sysselsetting. Det er derfor gledelig å se at norske entreprenører er konkurransedyktige internasjonalt og vinner anbud, både på riktig pris og høy kompetanse, sier samferdselsministeren.