Reinertsen regnet feil

En beregningsfeil under prosjekteringen førte til brukollapsen på nye E6 i Gudbrandsdalen onsdag.

Brua skulle ha en tåleevne på 65 tonn, men beregningsfeilen førte til at den ble bygget og montert med en bæreevne som kun var en tredjedel av det.

Dermed gikk det galt da tømmerbilen som veide 31 tonn kjørte ut på trebrua.

Annonse

Kvalitetssikret, kontrollert og godkjent

Det er konsulentselskapet Reinertsen AS som har stått for prosjekteringen av brua.

Alle tegninger og beregninger er kvalitetssikret internt hos Reinertsen i flere omganger, samt at brua er kontrollert og godkjent av Vegdirektoratet som en del av endelig godkjenning før bygging.

Beregningsfeilen ble gjort hos prosjekteringsselskapet. Det var de selv som oppdaget og ga beskjed om feilen under sin interne gjennomgang i går, torsdag. Det samsvarte med det øvrig ekspertise også kom fram til.

Kvalitetssikring av andre trebruer

– Vi er først og fremst veldig glad for at det har gått bra med lastebilsjåføren. Så vil jeg si at vi på bakgrunn av det vi nå vet også har gjort en ekstra kvalitetssikring av de andre trebruene på anlegget, både visuelt og beregningsmessig. Disse er det ingen feil med, sier prosjektleder for E6-utbyggingen i Gudbrandsdalen Øyvind Moshagen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

– Hvorfor har ikke feilen blitt avdekket i kontroll?

– Det vet vi ikke nå. Det er fortsatt kort tid siden prosjekteringsfeilen ble påvist – og vi har ikke alle svarene ennå. Dette er noe av det som vi selvsagt skal se på videre framover, sier Marit Brandtsegg.

Hun er leder for Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen i Vegdirektoratet.

Reinertsen erkjenner

Reinertsen AS erkjenner at regnefeilen er gjort hos dem. Men retter likevel en pekefinger mot byggherren.

– For dette prosjektet satte vi ned et prosjekteringsteam som utførte og produserte nødvendige beregninger av konstruksjonen. Teamets tegninger ble oversendt til en annen gruppe i Reinertsen for intern sidemannskontroll.

– Vi har god dokumentasjon på at det skjedde, men tegningene og beregningene ble altså likevel godkjent og sendt videre til Vegdirektoratet for tredjemannskontroll. Heller ikke der ble feilen fanget opp. Reinertsen har gjort en alvorlig prosjekteringsfeil. Interkontrollen hos oss fanget ikke opp feilen, og den ble heller ikke plukket opp i tredjepartskontrollen i Vegdirektoratet, sa styreleder Erik Reinertsen i selskapet på pressekonferansen fredag.

Lettet i Moelven

Brua er levert av Moelven Limtre AS. Der er man lettet over at årsaken er klartlagt, og at det ikke var byggemateriale eller -metode som sviktet.

Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS sier at han først og fremst er lettet over at dette nå er avklart og at det går bra med sjåføren som ble med ned når brua kollapset.

– Det er vi glade for å høre. Vi er også lettet over at det ikke var flere mennesker involvert i ulykken, sier Abrahamsen i en pressemelding fra Moelven Limtre AS.

Uavhengig utredning

Abrahamsen opplyser at to uavhengige firmaer – Sweco og Norconsult – har gransket hendelsen.

– De har konkludert med at brua er underdimensjonert. Brukollapsen skyldtes ikke limtrekonstruksjonen, limtre som materiale eller monteringen av brua, sier Rune Abrahamsen.

Moelven Limtre AS har montert og levert brua til hovedentreprenør Implenia Aurstad høsten 2015, men brua er altså prosjektert og dimensjonert av rådgivingsselskapet Reinertsen på oppdrag fra Statens vegvesen.

Har levert mange bruer

Abrahamsen sier at Moelven har levert mange og store vegbruer i limtre de siste 20 årene, og har høyt fokus på kvalitetssikring.

– Det er et stort ansvar å levere bærende konstruksjoner til hvilket som helst byggeprosjekt. Derfor er kvalitetssikring i alle ledd helt sentralt hos oss, sier Abrahamsen.

Abrahamsen forklarer at selskapet har tatt ulykken med største alvor fra første stund.

Dro til skadestedet umiddelbart

– Vi dro opp til skadestedet raskt etter at vi fikk inn de første meldingene om ulykken. Etter en befaring på stedet fattet vi fort mistanke om hva som kunne være årsaken til brukollapsen.

– Men det har vært riktig å vente med konklusjonene til uavhengig ekspertise har vurdert saken. Nå har ekspertene konkludert, og vi konstaterer at kollapsen ikke skyldes feil i det vi har levert, sier Abrahamsen i pressemeldingen.

Har sjekket andre bruer

Abrahamsen sier at Statens vegvesen allerede har sjekket at det ikke er tilsvarende feil på de fire andre limtrebruene som er oppført og dimensjonert av det samme rådgivingsselskapet.

– Moelven vil som leverandør stille seg til disposisjon og bidra med de ressursene og den kompetansen vi har til rådighet dersom Statens vegvesen ber om ytterligere hjelp. Alle bruer skal være trygge for folk å ferdes over, og vi forstår at folk blir bekymret av en slik ulykke, sier Abrahamsen.