Ubehagelig stille utover våren

Anleggsentreprenørene rapporterer om lavere framtidig oppdragsmengde.

Dette kommer fram i en medlemsundersøkelse gjennomført av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Undersøkelsen er en del av MEFs halvårlige analyse av anleggsmarkedet. 750 bedrifter deltok.

Annonse

Seks måneder framover

– Vi har spurt medlemsbedriftene om egen oppdragsmengde seks måneder fram i tid. Her er tilbakemeldingen fra 40 prosent av bedriftene at oppdragsmengden er «kritisk» eller «svært lav».

– Det er lavere enn for et halvt år siden. Andelen bedrifter som melder om ledig kapasitet har økt og er størst i Midt-Norge og på Sørlandet. Denne situasjonen har vedvart over lengre tid på grunn av lavere veiinvesteringer i disse landsdelene, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen i en pressemelding fra MEF.

Resultatene fra medlemsundersøkelsen vil også bli presentert på Arctic Entrepreneur.

Gode prognoser

Lavere oppdragsmengde til tross, MEF mener anleggsprognosene gir grunn til optimisme.

– Samlede tall for anleggsinvesteringene fra Prognosesenteret anslår i år 18 prosent investeringsvekst i forhold til fjoråret. Vi har derfor positive forventninger markedsutviklingen framover. Men entreprenørene er avventende, og planlagte prosjekter for første kvartal må settes i gang uten utsettelser, understreker Trond Johannesen.

Større økonomisk usikkerhet

Anleggsmarkedet er i stor grad er drevet av offentlige investeringer, men utviklingen i den private norske økonomien har også stor betydning.

– På slutten av 2015 så vi at konkurransen om veikontraktene hardnet til. Vi er bekymret for at et fall i bygg- og privatmarkedet vil føre til at flere entreprenører blir avhengig av de typiske anleggskontraktene.

– Dette vil gi ytterligere utfordringer for de bedriftene som allerede har lite å gjøre. I en slik situasjon bør myndighetene vurdere å forskuttere prosjekter. Dette er ikke minst viktig på lengre sikt for å sikre at den svært positive tilgangen på lærlinger til våre fag og bedrifter ikke bremser eller stopper opp, sier Trond Johannesen.

MEFs analysenotat kan i sin helhet leses her.