Slik skaffer du fagbrev

Har du mer enn fem års erfaring, men mangler fagbrev? Med en teoriprøve og en praksisattest kan du avlegge fagprøven. Slik gjør du det.

Dispensasjonsmuligheten er vekk. Nå er fagbrev (eller bedre) et ufravikelig minstekrav for å få sentral godkjenning i tiltaksklasse 1.

Praktisk tradisjon

I vår bransje har praktisk erfaring en sterkere tradisjon enn formell utdanning. Det er mange flinke folk der ute som ikke har formell utdannelse å vise til.

Annonse

Nå når DiBK har strammet til skruen når det gjelder krav til formalkompetanse er det en del bekymring ute og går i bedriftene – spesielt i mindre bedrifter. Man frykter å ikke  få fornyet en sentral godkjenning bedriften har hatt i årevis, fordi en eier, leder eller nøkkelperson mangler fagbrev.

Til det er det to ting å si:

  1. Ja, fagbrevet må på plass. Ellers blir det ingen fornying av sentral godkjenning.
  2. Det er heldigvis ikke så vanskelig som mange frykter å skaffe seg fagbrevet.

Resten av denne artikkelen handler om punkt 2.

Veien til fagbrevet

Eksempel på oppgave til AMF3102

Situasjonsbeskrivelse

Du har fått i oppdrag av en privat byggherre å opparbeide et hyttefelt for fire hytter. Se skisse i vedlegg 1.

Området består av skogbunn med morenemasser i grunnen. Det skal bygges fire biloppstillingsplasser og vei fra eksisterende kommunal vei. Den interne veien er 150 meter lang og 3 meter bred.

Biloppstillingsplass og opparbeidet areal på tomtene utgjør 200 m2 per tomt. Det er stilt krav om at veioverbygningen skal ha et toppdekke av grus for lett trafikk på veier og plasser.

Det skal føres fram vann og kloakk fra et kommunalt anlegg. Påkobling til spillvann i eksisterende kum (K1) har en kotehøyde lik 134,560 moh., som skal ha 5 ‰ stigning til samlekum (K2).

Det er stilt krav om at arbeidet utføres med aktsomhet for ikke å gjøre større inngrep i terrenget enn strengt nødvendig.

Oppgave

Lag en plan for hvordan du vil gå fram for å etablere vei og plasser på dette området. Planen skal blant annet inneholde

  • framdriftsplan
  • beregning av behovet for tilkjørte masser for overbygningen
  • daglig vedlikehold av en gravemaskin på 12 tonn
  • elementer som inngår i HMS-arbeidet i forbindelse med en slik jobb
  • risikovurderinger for arbeidene

For en person med mer enn fem års allsidig praksis består veien til fagbrevet av tre deler.

  1. Fem timers prøve i praktisk fundert teori.
  2. Attest på tilstrekkelig praksis.
  3. Melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat.

Teoriprøven kalles AMF3102 i det offentlige utdanningssystemet.

– Det er viktig at man melder seg opp til denne teoriprøven nå så snart som mulig, sier daglig leder Gunnar Lia i OKAB Oslo, Akershus og Østfold.

Januar og september

Vinduet for å melde seg opp til teoriprøven AMF3102 som privatist er åpent i januar og september.

De som melder seg opp i januar innkalles til å avlegge prøven på en skole i sitt fylke i juni. De som venter til september får avlegge prøven nærmere jul.

Det kalles en teoriprøve, men er en ytterst praktisk fundert prøve.

Se eksempeloppgave i boksen til høyre.

Alle som er interessert i å avlegge denne prøven må snarest mulig melde seg opp og legge inn adresse og annen informasjon på privatistweb.no.

Brev med innkalling kommer i posten senere på våren.

Viktig attest

For å komme videre i prosessen må man ha en attest på mer enn fem års allsidig praksis som maskinfører.

Den attesten er det bedriften som må utstede. Her skal det i stikkordsform opplyses hva vedkommende har arbeidet med.

Det er viktig at attesten avsluttes med disse ordene:

”Bedriften anser dette som allsidig praksis, i tråd med lærerplanen for anleggsmaskinførerfaget”.

Med et stempel og en underskrift er det dokumentasjon god som gull. Med den siste setningen på plass er det ingen fylkesopplæringsnemnder som vil overprøve bedriftens vurdering.

Oppmelding som praksiskandidat

Med den attesten og en bestått AMF3102-prøve kan man kontakte fagopplæringskontoret i fylket man bor i, og melde seg opp til fagprøve i anleggsmaskinførerfaget som praksiskandidat.

Gunnar Lia understreker at OKAB og MEF stiller opp for å bistå bedrifter i prosessen.

– En del konsulentfirmaer der ute ser muligheter også i dette markedet, og fakturerer tusenvis av kroner for å ”bistå” i en enkel jobb som man utmerket godt kan gjøre selv, sier han.