Skremmende pengemangel

Lederartikkel i Anleggsmaskinen nr 1, 2016

Gjennom 2015 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomført en forsterket tilsynsaksjon med sprengningsbransjen.

Bransjen har etterlyst et sånt tilsyn i årevis. Med god grunn, ser det ut til.

Annonse

Alvorlige avvik

I løpet av året rakk kontrollørene over 180 sprengstofflagre. På 70 prosent av dem var det i følge DSB selv ”alvorlige avvik”, på grunn av slurv eller kunnskapsmangel.

Kontrollørene får skryt av sprengningsentreprenører som har blitt kontrollert. Her var det konkret og nyttig informasjon å få, av noen som ”har støvlene på”.

Men etter det ene året er det slutt. Tilsynsaksjonen er avsluttet. DSB sier de ikke har penger til å fortsette. Kontrollørene har fått seg nye jobber.

Hæ?

Mangler penger?

Seriøst…?

Samfunnets sikkerhet

Selvfølgelig har direktoratet penger til tiltak det mener er nødvendig for samfunnets sikkerhet.

Det handler om prioritering. ”Pengemangel” er et hult argument som mangler troverdighet.

Sprengningsbransjen har til og med sagt seg villig til å dekke kostnadene til tilsynet gjennom økt sprengstoffavgift.

Samtidig har DSB gjentatte ganger oppfordret andre aktører i bransjen til å si i fra om ugreie forhold hos andre.

Tyste på useriøse

DSB vil altså ikke prioritere det forsterkede tilsynet i egen organisasjon. Men de vil at de seriøse i sprengningsbransjen skal tyste på de useriøse.

Hallo…?

Jeg håper – nei forresten, jeg velger å tro – at utsagnet om pengemangel er et ledd i det byråkratisk-politiske spillet mellom direktorat og departement.

DSBs ledelse har nok en underliggende hensikt om å bruke de skremmende funnene fra tilsynsaksjonen som brekkstang til å skaffe penger til mer tilsyn.

Ikke sant, DSB?

Hallo…?