– Kontraktskjeden må fungere

– Det er noe dere ikke vil snakke om her: Kontraktskjeden. Vi MÅ få forholdet mellom hoved- og underentreprenører til å fungere, sa SVV-sjefen til entreprenørene.

GARDERMOEN: – Vi sliter litt med konfliktssituasjonen. Her står det noen ord dere skal legge dere på hjertet. Spesielt det om å respektere felles mål.

Veibygging

Det sa Bjørn Erik Selnes, direktør for overordnet byggherrestrategi og bransjekontakt i Statens vegvesen i et innlegg på veibyggingsseminaret på Arctic Entrepreneur.

Annonse
Bjørn Erik Selnes, Statens vegvesen

Bjørn Erik Selnes og sliden han ba publikum legge seg på hjertet. (Klikk for å se større)

Han peker over skulderen.

På lerretet vises en slide med overskriftene ”Hvem har vi lurt i dag? Hvordan løser vi dette?”, som representerer hver sin filosofi.

Får kjeft

Selnes og resten av ledelsen i Statens vegvesen er naturligvis fullt klar over at etaten får mye kjeft for store kontrakter som serveres til utenlandske entreprenører.

Den kjeften er ufortjent, mener Selnes.

Etaten mener seg tvert imot å være den mest entreprenørvennlige byggherren av alle, med kontrakter som spenner fra små til store.

De største kontraktene Statens vegvesen har inngått i 2015.

De største kontraktene Statens vegvesen har inngått i 2015.

Mest til de norske

Utenlandske entreprenører er så godt som fraværende i listen over de største tildelte kontraktene i 2015 Selnes viser fram.

Av 13 kontrakter fra 274 millioner til snaut 2,3 milliarder tildelt i 2015 har kun én et utenlandsk navn på seg:

Fellesskapet AF Metrostav og Bertelsen & Garpestad på Jobergtunnelen i Vossepakken, til en verdi av 280 millioner.

Største SVV-entreprenører

De største entreprenørene for Statens vegvesen i 2015.

De største entreprenørene for Statens vegvesen i 2015.

På listen over de største entreprenørene som jobber for Statens vegvesen må vi helt ned til 24. plass for å finne islandske Istak.

De øvrige er norske aktører, eller fellesskap der Bilfinger inngår med henholdsvis Stangeland og Farris Bru ANS.

– Steike gode entreprenører

– Når det gjelder effektivitet, så er norske maskinentreprenører steike gode, utbrøt Selnes.

Tilbake til det med å respektere felles mål. Bjørn Erik Selnes oppfordret et publikum med landets største tetthet av maskinentreprenører om å se med større åpenhet på forholdet mellom byggherre, hovedentreprenør og underentreprenører.

Ikke fornøyd med kontraktskjeden

Statens vegvesen er ikke fornøyd med hvordan den kjeden fungerer i dag, om vi tolke Selnes.

– Jeg føler det er noe her dere ikke vil snakke om: Kontraktskjeden. Mange vil ha et forhold til byggherren. Men vi kommer ikke bort fra hoved- og underentreprenørforhold. Hovedentreprenør kjøper av underentreprenør. Sånn er det bare. Vi må få kjeden til å fungere.

Se på hele kjeden

– Statens vegvesen skal ta sitt ansvar, og det jobber vi med. Men dere må være villige til å ta det opp! Vi må sammen se på hvordan hele kjeden fungerer. Vi skal bidra til at dere får kontrakter. Men dere må bidra til at leddene i kjeden fungerer, sa Bjørn Erik Selnes i innlegget.

– Hva mener du med at hele kjeden må fungere? Prøver du å skyve fokuset bort fra forholdet mellom byggherre og entreprenør?

– Nei, det er ikke min mening. Jeg vil bare ha fram at vi må se på forholdene i alle leddene av kjeden. Det er mye fokus på forholdet mellom byggherre og entreprenør, men det har vært mindre fokus på forholdet mellom hovedentreprenør og underentreprenører, utdyper Selnes overfor Anleggsmaskinen.

Skvising og tøff behandling

Skvising og tøff behandling av mindre entreprenører fra større, overordnede entreprenørers side er et fenomen «alle» vet om, men som ingen vil snakke særlig høyt om.

– Under bransjedialogen vi hadde om HMS kom det fra underentreprenører flere negative historier om arbeidstid og -miljø fra underentreprenører. Men ingen var villig til å angi navn på aktuell hovedentreprenør da de var redde for konsekvensene. Jeg oppfatter at dette er et ømtålig tema, som jeg har oppfordret EBA og MEF til å ta tak i, sier Bjørn Erik Selnes.

Strategisk samarbeid

Her påpekte han også at det i en del andre land er vanlig med prosjektrettet strategisk samarbeid og involvering mellom entreprenører, og han mener en slik tenkning kan være gunstig for en velfungerende kontraktskjede.

– I land som setter ut kontrakter stilles det krav til samarbeid og involvering mellom leddene i kontraktskjeden. I Storbritannia er det utviklet et eget verktøy for dette. I større allianseprosjekter er delentreprenørene viktige strategiske samarbeidspartnere, sier Selnes til Anleggsmaskinen.

For øvrig påpekte han at det nå om dagen foregår en stor reform som er viktig for hele bransjen.

Reformen består av tre hoveddeler:

  1. Utbyggingsselskapet Nye Veier AS
  2. Finansiering gjennom Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
  3. Bompengereform, som har satt full fart på veiutbygging de siste årene

Dessuten står veibyggingssektoren i et teknologisk paradigmeskifte, med nye arbeidsmåter, 3D og digitalisering.

Der ligger det gevinster som må realiseres i en strammere økonomisk situasjon.

– Hiv dokker i kalosjan! Vi må utnytte mulighetene. Vi står nå overfor et like stort paradigmeskifte nå som for 20 år siden, sa Selnes.

Her er hele presentasjonen fra Selnes´innlegg (pdf).