Knalltøff konkurranse om veikontraktene

Mange entreprenører begynner 2016 med ledig kapasitet. MEF har analysert veikontraktene i 2015:

Veikontraktene som hadde tilbudsfrist i slutten av 2015 hadde i gjennomsnitt nesten åtte tilbud per kontrakt viser en analyse utført av MEF.

Aldri før så tøff

– Vi har analysert veimarkedet siden 2009 og har ikke tidligere opplevd at konkurransen om veikontrakten har vært så tøff. Det er tydelig at mange entreprenører avsluttet 2015 med betydelig ledig kapasitet.

Annonse

– Det er nå viktig at planlagte prosjekter settes i gang til riktig tid slik at den ledige kapasiteten settes i arbeid, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Tilpasningsdyktig bransje

MEFs analyse av veimarkedet viser at Statens vegvesen i gjennomsnitt mottok 7,9 tilbud per kontrakt i november. Det  er høyere enn MEF noen gang tidligere har registrert.

For 2015 samlet var det i gjennomsnitt 4,8 tilbud per veikontrakt. Konkurransetallene for desember er foreløpig ikke kjent.

Til tross for at omsetningen i anleggsmarkedet har økt jevnt og trutt de siste årene har konkurransen om kontraktene styrket seg hvert år siden 2011.

Færre kontrakter – flere aktører

Det er flere forklaringer til den sterke konkurransen. For det første har Statens vegvesen tradisjonelt færre kontrakter ute på slutten av året – kun 14 i november.

Videre har veiinvesteringene i Midt-Norge og på Sørlandet vært på et lavt nivå over lengre tid, mens en nedgang i privatmarkedet i deler av Vestlandet kan ha bidratt til at flere aktører går over til veimarkedet.

– Samlet viser konkurransesituasjonen at anleggsbransjen har klart å tilpasse seg et stigende investeringsnivå på effektivt vis, påpeker Trond Johannesen.

Positiv til utviklingen i anleggsmarkedet

Til tross for at den ledige kapasiteten blant entreprenørene har økt den siste tiden har MEF forhåpninger om at 2016 vil bli et godt år for anleggsbransjen.

– Prognosene tilsier videre vekst i anleggsinvesteringene. Det er avgjørende at vi ikke får utsettelser i prosjektene, at vi har kontrakter som tar hele entreprenørleddet i bruk og at bransjen og myndighetene i fellesskap sørger for at kontraktene gjennomføres av seriøse aktører, avslutter Trond Johannesen.

Analysen av veikontraktene er en del av en mer omfattende markedsanalyse MEF presenterer 11. januar og under Arctic Entrepreneur 19.-21. januar.