– Joda, kontraktene blir nok store

Helhetlig veibygging MÅ ikke bety store kontrakter. Men det gjør nok det likevel. Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland anbefaler entreprenørene å søke sammen.

KRISTIANSAND/OSLO: – ”Helhetlig utbygging” av veiprosjekter. Det betyr vel det samme som store kontrakter?

– Nei, ikke egentlig. Det viktige for oss er å bygge hele strekninger uten hull i byggingen. Innsnevringer fra fire til to felt og ut igjen skaper trafikkfarlige situasjoner. Men det er klart: Der vi har lange utbyggingsstrekninger vil det nok være store kontrakter.

Annonse

Det sier nytilsatt administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS, samferdselsdepartementet mye omtalte veiutbyggingsselskap.

Små og mellomstore bedrifter

– Hva med å ta høyde for en bransjestruktur med mange mindre og mellomstore bedrifter blant entreprenørene?

– Jeg tror det er viktig for bransjen – og MEF – å tenke i clustere. Det blir jo mange store kontrakter. Uansett hvordan man vrir og vrenger på det.

– Så det er mer fornuftig at bedriftene går sammen om tilbud enn at dere skal snakke med én og én bedrift?

Fornuftig kapasitetsutnyttelse

– Ja, jeg tenker det må være fornuftig i forhold til kapasitetsutnyttelse i bransjen, sier Hovland til Anleggsmaskinen.

Tidligere i år offentliggjorde Hæhre, Isachsen og TT Anlegg et samarbeid av den typen Hovland anbefaler.

Bygges opp nå

Hun ble tilsatt tidligere i høst, og organisasjonen er nå under oppbygging på hovedkontoret i Kristiansand.

På Fjellsprengningskonferansen ga hun en orientering til et bransjepublikum som følger spent med.

Her understreket hun at det ennå er tidlig, og at selskapet er under oppbygging. Men hun forbereder bransjen på nye takter.

Vil tenke nytt

– Innovasjon er viktig. Både på produkt og prosess. Vi vil gå inn i verdikjeden, tenke nytt og jobbe på nye måter. Ideen med Norske Veier AS er å gjøre utbygging i større sammenheng. Med helhetlig, sammenhengende og mer rasjonell veibygging vil få mer ut av pengene, sa Hovland i innlegget.

– Alt for dyrt

Her rettet hun også en pekefinger mot entreprenørbransjen, som hun mener ligger på et alt for høyt prisnivå.

– Vi har hatt en dobling i prisen i løpet av ti år. Det er det mange årsaker til, blant annet moms-omlegging og stivere linjeføring, men det er også klart at vi har hatt en kostnadsutvikling i Norge som ikke er bærekraftig.

Prisutviklingen for bygging av firefelts motorvei stiger bratt. Motorvei fra Oslo til svenskegrensen på 90-tallet ble bygget til 100 000 pr løpemeter. I porteføljen Nye Veier AS nå går i gang med ligger anslagene på 235 000.

Viktig snuoperasjon

– Dette er en utfordring til denne salen her. Den kurven den må snus. Det er ekstremt viktig. Vi ligger langt over kostnadene i Sverige, Danmark og Finland, som er land det er naturlig for oss å sammenligne oss med, sa hun i innlegget.

Selskapet skal jobbe i hele verdikjeden. Helt fra å være med på å legge premisser for rasjonell veibygging i kommunedelplanarbeidet til effektiv byggeledelse.

Fire områder

Selskapet skal gå inn i fire hovedutbyggingsområder. Det jobbes nå med prioritering av enkeltstrekninger og –prosjekter innenfor disse områdene.

Norske Veier AS får et tilskudd på en milliard over statsbudsjettet for 2016.

Tilskuddet trappes opp til fem milliarder årlig gjennom 2017 og 2018. Bompenger kommer i tillegg til de statlige midlene.