Veidekke har mistet sentral godkjenning

Direktoratet for byggkvalitet har trukket tilbake Veidekkes sentrale godkjenning for ansvarsrett.

– Veidekke Entreprenør AS har påklaget Direktoratet for byggkvalitets (DIBK) vedtak om å tilbaketrekke selskapets sentrale godkjenning for ansvarsrett, skriver Veidekke i en pressemelding.

Forhåndsgodkjent

Å inneha en sentral godkjenning for ansvarsrett innebærer at DIBK har forhåndsgodkjent at entreprenøren har interne styringssystemer som sikrer at de følger plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Annonse

Grunnlaget for DIBKs vedtak er at Veidekke på et byggeprosjekt i Frogn kommune i september satte i gang arbeid med en 50 centimeter høy midlertidig fundamentforskaling før det forelå igangsettingstillatelse (IG).

Må søke lokal godkjenning

– Tilbaketrekkingen har ingen konsekvenser for Veidekkes pågående prosjekter. Veidekke har bedt om at gjennomføringen av vedtaket utsettes til klagen er behandlet. Dersom vedtaket blir stående, må det for nye byggeprosjekter søkes om lokal godkjenning for ansvarsrett ut 2015, opplyser Veidekke.

Fra neste år (1. januar 2016) blir ordningen med sentral godkjenning endret ved at egenerklæring erstatter søknad om ansvarsrett for å sette i gang søknadspliktige byggearbeider i Norge.

Sentral godkjenning blir da en frivillig kvalitetsordning som beskriver bedriftens kompetanse.

Veidekke hadde for øvrig tilsyn av DIBK i august 2013 uten registrerte avvik.