Sterk lærlingvekst i anleggsbransjen

Anleggsbransjen har økt antallet lærlinger med over 30 prosent siden 2011.

I 2012 signerte åtte arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner en samfunnskontrakt med Kunnskapsdepartementet om å øke antallet lærlingeplasser med 20 prosent innen utgangen av 2015. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), som representerer om lag 2 000 bedrifter, nådde målet i 2014 og har siden økt antallet lærlinger ytterligere, skriver MEF i en pressemelding.

– På vegne av medlemsbedriftene våre er vi er svært stolte av denne utviklingen. Tallene viser at bedriftene tar samfunnsansvar og at de ser på lærlingeordningen som en god måte å rekruttere på. Utviklingen er også et resultatet av at opplæringskontorene har jobbet målrettet over mange år, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen.

Annonse

Anleggsbransjen mot strømmen

I motsetning til en rekke andre bransjer kan anleggsbransjen vise til både lærlingvekst og økt popularitet blant unge søkere. MEF peker på tradisjoner og markedsutvikling som viktige forklaringer.

– Mange entreprenører ser det som en naturlig del av driften å ta imot lærlinger, men det er selvsagt en forutsetning at de har oppdrag nok. Det har vært en betydelig vekst i anleggsbransjen de siste årene, og den ser ut til å fortsette fremover. Særlig når det gjelder infrastruktur er det mange uløste oppgaver som står foran oss, understreker Trond Johannesen.

Politikerne må gjøre sin del

Selv om maskinentreprenørene har hatt en svært positiv lærlingvekst mener MEF at yrkesfagene også står overfor betydelige utfordringer. Organisasjonen oppfordrer politikerne til å ta grep.

– Vi må få en bedre finansiering av de videregående skolene slik at skoletilbudet blir bedre tilpasset næringslivets behov og at kvaliteten på utdanningen heves. Blant annet ved å styrke tilgangen til moderne utstyr. Skal de unge få ferdigheter tilpasset morgendagens arbeidsliv kan ikke utdanningen være basert på gårsdagens teknologi, påpeker Trond Johannesen, før han fortsetter:

– I tillegg må politikere, offentlige innkjøpere og næringslivet i fellesskap jobbe for å holde useriøse bedrifter ute. Skal det være attraktivt å ta inn lærlinger også i årene fremover må vi passe på at lærebedriftene ikke blir utkonkurrert av aktører som ikke følger spillereglene i arbeidslivet.