Stor lokal interesse for P-hus-graving på torget i Kristiansand

 

KRISTIANSAND: – Jo, vi har fått noen kommentarer, medgir maskinfører Steven Rosseland.

Han er med på et prosjekt som er like kjærkomment i et stille sørlandsmarked som det er omdiskutert i lokalmiljøet:

Annonse

Repstad Anlegg AS har fått i oppdrag av Veidekke å grave ut tomta som skal bli et nytt parkeringshus.

Torget

Repstad Kristansand

Den lokale interessen for prosjektet er stor. (Foto: Jørn søderholm)

Det foregår midt i byen, på torget utenfor Kristiansand domkirke. Her kjørte et lag fra Repstad Anlegg AS inn med det første utstyret i september, kort tid før valget.

Her ble det anleggsstart under stor oppmerksomhet fra både forbipasserende tilskuere og lokale media.

De første dagene var det til og med live videobilder på Fædrelandsvennens nettutgave. Parkeringshusprosjektet på torget har vakt sterk lokal debatt. Ikke minst rett i forkant av valget, da enkelte lokalpolitikere ville ta omkamp på hele prosjektet, etter at gravingen hadde startet.

Bistand til arkeologer

I første omgang er Repstad inne som bistand til arkeologer fra fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

Dette er utenom oppdraget for Veidekke, og selskapet opererer på dags- og timebasis for fylkeskonservatoren. Også for arkeologene er det usedvanlig mye oppmerksomhet.

– Mye kommentarer. De fleste er positive, nysgjerrige og interessert i hva vi finner. Med tilskuere og live mediadekning blir det formidling i sanntid, sier feltleder Ingunn Håkonsen fra fylkeskonservatoren.

Kirkegård

Området utenfor Kristiansand domkirke er en tidligere kirkegård. Det har blitt gravd fram flere skjeletter, men ikke noe i nærheten av de 10 000 gravene det ble snakket om på forhånd.

Men det er verken lokalpolitikere, tilskuere eller arkeologiske funn som utgjør det største spenningsmomentet Repstad Anlegg AS.

Spent på masser

– Vi er spente på hvilke masser vi møter når vi begynner å grave for alvor. Vi skal ned på omkring åtte meter under dagens overflate på torget.

– Det er én meter under grunnvannsnivået, sier driftsdirektør og fungerende daglig leder Knut Joar Knutsen i Repstad Anlegg.

Forsinket prosjekt

Prosjektet er noe forsinket som følge av planlegging og godkjenning som trakk ut. Knutsen håper det ikke blir noen omkamp i kommunestyret som stopper hele prosjektet. På det meste er det planlagt å ha rundt 15 mann i sving på torget.

– Vi har satt av kapasiteten, og har lite annet å gjøre hvis det skulle stoppe opp. Sørlandet er et stille anleggsmarked nå, sier han.

Lysere utsikter

Heldigvis ser det lysere ut framover, med flere større veiprosjekter.

– Det ser lyst ut framover. Det gjelder bare å komme seg helskinnet gjennom de nærmeste 1-2 årene, sier Knut Joar Knutsen.