Seismologisk utstyr i Barentshavet beskyttes av spesialkum

Viktig seismologisk utstyr i Barentshavet blir nå beskyttet av en spesialkonstruert Tegra-kum fra Wavin.

Den seismiske målestasjonen på den lille øya Hopen måtte fornyes. De viktige måleinstrumentene der hadde ligget inni en metallkasse, og overvann hadde trengt inn og gjort skade. I august i år ble dette skiftet ut, og i dag ligger instrumentene tørt og trygt inne i en Tegra 1000 spesialkum, skriver norsk Wavin i en pressemelding.

– Når vi får slike henvendelser, setter jeg meg straks ned og lager en tegning med forslag til løsning, opplyser Modolv Ranheim. Han er avdelingsleder for håndlagede spesialløsninger hos Norsk Wavin.

Annonse

– I dette tilfellet kom vi opp med en kjegleformet Tegra-kum, der diameteren øverst er 600 mm og 1000 mm lenger nede, sier Modolv.

Knapp leveringsfrist

Det er ikke ofte det går transport opp til Hopen, så overingeniør Ole Meyer i Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen var nødt til å få med seg kummen på skipet som skulle gå dit i slutten av august. Dermed ble tiden ganske knapp.

– Den endelige ordren kom midt i fellesferien, og vi begynte å produsere kummen med det samme vi kom tilbake fra ferien, sier Modolv.

– Av og til får leverandørene våre korte frister. Og derfor var det imponerende at Wavin klarte å levere kummen på så kort tid. Spesielt fordi den inneholdt mye skreddersøm i tillegg: Kummen fikk påsatt en bunn, det skulle monteres rør for kabelgjennomføring, og på innsiden ble det montert en stige og en montasjeplate for elektronikk og koblingsbokser, forteller Meyer.

Isbjørnvakt

I slutten av august dro Meyer og den over to meter høye kummen avgårde med kystvaktskipet til Hopen. Hullet var heldigvis blitt gravd ut på forhånd, og i løpet av tre døgn hadde han fått montert kummen på plass, fundamentert den med betong og installert instrumentene.

Under støpearbeidet og ved instrumentmonteringen måtte det hele tiden være en væpnet isbjørnvakt tilstede.

Under støpearbeidet og ved instrumentmonteringen måtte det hele tiden være en væpnet isbjørnvakt tilstede.

– Personellet på Hopen og andre som hadde gjøremål på øya var med og bar den 120 kilo tunge tanken opp den bratte skråningen til anleggsstedet, forteller Meyer.

– Under støpearbeidet og ved instrumentmontasjen måtte det hele tiden være en væpnet isbjørnvakt tilstede. Mannskapet på Hopen har i ettertid utført tilbakefylling og installert jordingssystem, så vi setter stor pris på samarbeidet med Meteorologisk institutt i Tromsø, som koordinerer mye av arbeidet på de arktiske øyene.

Internasjonalt samarbeid

Fra kummen går en signalkabel ned til den meteorologske stasjonen på Hopen, og derfra overføres dataene fra jordskjelvmålingene via satelitt og internettforbindelse ned til Universitetet i Bergen.

– Disse opplysningene deler vi med kolleger over hele verden, forklarer Meyer.

– Internasjonalt samarbeid har nemlig lang tradisjon innenfor jordskjelvforskning.
Den andre kabelen går til GPS-antennen som er montert like ved kummen. På den måten blir alle dataene nøyaktig tidsstemplet, og dermed kan jordskjelv lokaliseres ved å koordinere data fra de andre målestasjonene i Barentsområdet.

Fakta om Hopen

Hopen er en del av Svalbard, og ligger i Barentshavet 185 km øst for sydspissen av Spitsbergen. Øya er 33 km lang, 2 km bred og fredet. Bortsett fra en meteorologisk stasjon med en besetning på fire er øya ubebodd. (Kilde: Wikipedia)