Ser økende krim-trussel i bygg og anlegg

Kriminalitet er en økende trussel mot bygg- og anleggsbransjen, advarer juseksperter. Nå råder de bedriftene til å satse enda mer på forebyggende tiltak.

– Risikoen for ufrivillig å bli involvert i arbeidsmarkedskriminalitet er stor og trolig økende. Det kan være meget krevende å unngå ulovlig arbeidskraft, sosial dumping og bruk av fiktive underleverandører, sier Thorkil H. Aschehoug, senioradvokat i advokatfirmaet Grette i en pressemelding fra selskapet.

Arbeidsmarkedskriminalitet omfatter brudd på norske lover om lønns- og arbeidsforhold, juks knyttet til trygder og avgifter og organisert kriminalitet for å minimere kostnadene til produksjon av varer og tjenester.

Annonse

– Slik kriminalitet truer samfunnet og markedet. Den bidrar til å undergrave velferden og utkonkurrerer lovlydige virksomheter. Dessverre er det ofte vanskelig å gjennomskue jukset, og dermed kan man som entreprenør eller byggherre uforvarende komme i ansvar, påpeker Aschehoug.

Gode og dokumenterbare rutiner er helt nødvendig for å unngå slike situasjoner, mener Grette-partner Christopher Hansteen.

– At dette er vanskelig illustreres godt av medieoppslagene om store byggeoppdrag for det offentlige, der useriøse aktører opererer i nedre ledd av kontraktkjeden. Jo bedre de interne rutinene er, desto større er sjansen for å kunne avsløre og melde fra om slike aktører, sier Hansteen.

Innkjøpsleddet viktigst

De to Grette-advokatene utgjorde forsvarer-teamet da entreprenørselskapet Alliero AS ble frifunnet i Oslo tingrett i vår. Tiltalen gjaldt hvitvasking og momsunndragelse knyttet til en avtale med underentreprenør. Under rettssaken redegjorde selskapet for sine rutiner. Påtalemyndigheten valgte ikke å anke frifinnelsen.

Allieros daværende konsernsjef, Amund Alm, arbeider nå som konsulent, og bistår bedrifter som vil sikre seg mot arbeidsmarkedskriminalitet.

– Innkjøpsleddet i virksomheter som faller inn under regelverket om offentlige anskaffelser har ikke alltid tilfredsstillende rutiner. Særlig gjelder nok dette de mindre anskaffelsene, og oppfølgingen av disse. God kontroll vil bidra til å avdekke at et tilbud er nødt til å bryte med kravene til minstelønn, eller at det er i brudd med andre bestemmelser, sier Alm.

Han mener også at risikoen for dårlig utført arbeid øker når underleverandøren har priset seg for langt ned, og at useriøse firmaer bevisst utnytter eventuell sviktene kvalitetsoppfølging og mangelfull internkontroll hos entreprenøren.