Medalje for lang og tro tjeneste tildelt Asplan Viak-medarbeider

Adm.dir. Øyvind Mork i Asplan Viak tildelte ved en høytidelighet 11. september Medaljen for lang og tro tjeneste til seniorrådgiver Olav Schou Knutsen.

Knutsen har jobbet ved avdeling Samferdsel Infrastruktur i Asplan Viak i 30 år.

Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888. Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet.

Annonse

Olav Schou Knutsen har bred erfaring og kompetanse innenfor de fleste nivåer av fysisk planlegging, spesielt innenfor vegsektoren og han har lang erfaring som prosjektleder.

Knutsen ble takket for innsatsen og gratulert med velfortjent medalje.