Går inn i Isachsen-gruppen

DRAMMEN: Isachsengruppen kjøper en majoritetsandel av Nordisk Sprøytebetong AS. Det 20 mann store Drammensfirmaet ble etablert i 1991 og har siden oppstarten ligget i front hva gjelder utvikling innen grunnmur med betongsprøyting.

Anlegg

Nordisk Sprøytebetong (NOSB) går inn i konsernets Anleggsdivisjon. Anders Høiback, direktør for Divisjon Anlegg, ser frem til å få NOSB med på laget.

– De tjenester NOSB leverer gjør oss til en bedre totalleverandør innenfor grunnarbeid knyttet til tomtefelt og boligbygging. I tillegg besitter de verdifull spisskompetanse innenfor blant annet fjellsikring og tunnelvedlikehold. NOSB er et kompetent miljø med lang erfaring i faget, sier Høiback.

Annonse

Profesjonell

Administrativ leder Peder Udnæs i NOSB er tilsvarende entusiast til å bli en del av Isachsen-systemet.

– Vinn-vinn for begge parter. For oss ligger det mye positivt i å bli en del av en så stor og profesjonell organisasjon som Isachsen. Økt nettverk betyr flere og nye muligheter også på oppdragssiden. Vi vil komme tettere på de virkelig store anleggsoppdragene og i sum vil dette bidra til større forutsigbarhet hva gjelder vår generelle ordreinngang, sier han.

Dette er Isachsens femte oppkjøp så langt i år. Fra før har konsernet kjøpt Østgård Anlegg & Transport AS, Knive Energi AS, Drammen Trafikksystemer AS samt også overtatt Gevelts grustak– og entreprenørvirksomhet.