Flere totalentrepriser i veibygging?

– Hvordan skal totalentreprise-kompetanse utvikles dersom markedet ikke etterspør den?

I forrige uke skrev vi om en ny rapport, utarbeidet av Oslo Economics på vegne av Veidekke, som konkluderte med at økt bruk av totalentrepriser i veiprosjekter kan redusere byggetiden og spare samfunnet for 950 millioner kroner på to og et halvt år.

Øystein Syltern, daglig leder i Johs. J. Syltern AS (Foto: Jørn Søderholm).

Øystein Syltern, daglig leder i Johs. J. Syltern AS (Foto: Jørn Søderholm).

Vegvesenet er for så vidt enig i rapportens konklusjon, men mener at markedet ikke er helt modent for så mange totalentrepriser.

Annonse

– Vegvesenet ønsker å ta i bruk totalentreprise i langt større omfang enn tilfellet er i dag. Men markedet må modnes gjennom kompetanseutvikling og erfaring, uttalte avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Bettina Sandvin.

Har etterlyst totalentrepriser

– Jeg begriper ikke hvordan slik kompetanse skal utvikles dersom markedet ikke etterspør den, sier Øystein Syltern, daglig leder for maskinentreprenøren Johs. J. Syltern, som holder til i Åfjord i Sør-Trøndelag.

– Vi utførte Fv78 Ømmervatn i Nordland som totalentreprise med anleggsstart etter ferien i 2013 og veiåpning i oktober 2014 – en veistrekning på ca. ni kilometer. Med vanlig enhetspriskontrakt ville veien ikke kunnet være ferdig før nå. Jeg er trygg på vår kompetanse til å gjennomføre slike kontrakter, og jeg har etterlyst totalentrepriser i Region Midt, men har ikke fått noen respons, til tross for at det finnes flere prosjekter som kunne være meget godt egnet. I tillegg er det nå stor ledig kapasitet i regionen, og totalprosjekter kunne generere rask oppstart.

Feil og urealistiske krav

Daglig leder Tom Eikså i sørlandsentreprenøren TT Anlegg AS hevder på sin side at det viktigste er selve planarbeidet og ikke kontraktstypen.

Tom Eikså, daglig leder i TT Anlegg AS. (Foto: Runar F. Daler).

Tom Eikså, daglig leder i TT Anlegg AS. (Foto: Runar F. Daler).

– Det kan sikkert være riktig at totalentrepriser kan redusere både kostnader og byggetid, men det er ikke ubetinget riktig. Det viktigste er å få god kvalitet på planene, med riktige og realistiske krav til utførelse. Vi ser dessverre ofte feil og urealistiske krav som må endres i forbindelse med utførelse, og som medfører masse ekstrakostnader og økt tidsforbruk, sier han.

– I noen tilfeller blir totalentrepriseforespørsler utformet slik at samtlige entreprenører må bruke store ressurser på å få utarbeidet aktuelle anbud. Da oppnår en jo totalt sett motsatt effekt; dvs. totalt sett større kostnader med prosjekterende, utdyper han.