Tar tak i borebur-saken

Saken om Arbeidstilsynets krav om ettermontering av vernebur på eksisterende borerigger ruller videre. Nå har de første påleggene kommet:

– MEF har mottatt meldinger om at våre medlemsbedrifter har fått pålegg om tilsvar fra RVO om bruk av borevogner uten vern mot roterende deler, skriver MEF i et infoskriv til sine medlemmer.

Standard

Nye Europeiske standarder har medført at leverandører fra 2015 leverer borerigger med bur for å tilfredsstille dette kravet. Andre har utalt at de vil finne andre løsninger.

Annonse

– Før disse standardene kom var kravet at det skulle være nødstopp med en line langs boretårnet som skulle stoppe den roterende borestrengen, skriver MEF.

Ettermontering

Anleggsmaskinen har omtalt vernebur-saken i flere artikler i vår. Det mest overraskende som har kommet frem er at Arbeidstilsynet stiller krav om ettermontering av et vern mot roterende deler på ALLE borerigger, ikke bare nye.

Tolkning

Det er et syn MEF finner nokså merkelig.

Det understrekes i infoskrivet til medlemmene at det ikke er nye regler som ligger til grunn her, men en ny tolkning av regelverket fra Arbeidstilsynets side.

– Vi vil ta kontakt med arbeidstilsynet snarest og gjennomgå problematikken. Det er etter vårt syn ikke endringer i regelverket men endringer i arbeidstilsynets tolkning av regelverket som har ført til krav om ettermontering. MEF ønsker forutsigbarhet i medlemsbedriftenes rammebetingelse og denne måten å tyde regelverk er etter vårt syn ikke forenlig med dette, skriver MEF til medlemmene.

Kopi

Her ber man medlemsbedrifter som får pålegg fra RVO, Arbeidstilsynet eller byggherre om ettermontering av verneutstyr til å sende MEF en kopi av kravet. Å godta et kostnadsutløsende krav helt uten videre er det ingen grunn til, uansett hvor kravet måtte komme fra.

Krav

– Dersom entreprenør mottar krav fra sin oppdragsgiver om ettermontering, anbefaler vi at det fremsettes krav om økonomisk kompensasjon for kostnadene dette medfører, skriver MEF.

Det understrekes at MEF ikke kan garantere at kravet vil stå seg, men dette vil sikre entreprenørene økonomisk dersom det viser seg at arbeidstilsynets forståelse av regelverket er feil.

– Ytterligere bør entreprenørene forbeholde seg å kreve erstatning, dersom arbeidstilsynet pålegger en bedrift slik ettermontering, skriver MEF til sine medlemsbedrifter.