– Derfor brukes mer syntetisk smøreolje

Bruk av helsyntetisk smøreolje vokser mest i Norden. Blant alle land har de nordiske størst vekst i bruk av helsyntetiske smøreoljeprodukter.

– Hovedårsakene til dette er et større fokus på teknologi, miljø og langsiktig økonomi i Norden, sier smøreoljeleverandøren Univar i en pressemelding.

Dominerende

Mineralolje som smøremiddel er fortsatt langt på vei det mest dominerende i verden. Også i de Nordiske landene.

Annonse

Tall fra Univar, leverandøren av Shells smøreoljer i Norden, viser at fire av fem liter smøreolje som totalt tankes på kjøretøy, anleggsmaskineri, skip og industrielt maskineri i de nordiske landene, fortsatt er mineralsk.

Økning

De siste årene har de nordiske landene imidlertid økt sitt bruk av syntetiske oljer markant:

Bare fra første kvartal 2014 til første kvartal 2015 økte Shell sine leveranser av syntetisk olje i Norge, Sverige, Danmark og Finland med hele 46,5 prosent.

– Ingen steder i verden kan vise til like stor vekst eller prosentmessig andel bruk av syntetiske oljer, forteller salgssjef for Univar i Norge, Helge Johnsen.

Årsak

At Norge og de andre nordiske landene er mer ”tørste” på syntetiske smøreoljer enn andre land, er både teknologisk, geografisk og økonomisk motivert:

1. Større andel moderne maskiner her nord, med teknologi som krever mer avanserte oljeprodukter for å fungere optimalt.
2. Klima med store temperatursvingninger, som stiller høye krav til smøreoljene.
3. Miljøhensyn, som f.eks. krav til lavere utslipp .
4. Høyteknologisk motoroljeprodukt bidrar blant annet til å redusere drivstofforbruket i nyere maskineri.

Helge Johnsen Univar

Salgssjef Helge Johnsen i Univar.

– En av de viktigste årsakene til veksten i bruk av syntetiske oljer, er uansett langsiktige, driftsmessige vurderinger. I Norge ser vi at bedrifter er stadig mer villige til å betale for høyteknologiske smøreprodukter til tross for at de i enkelte bransjer er opp til fire ganger dyrere enn mineraloljeprodukter. Grunnen er at syntetiske oljer varer lengre, er mer skånsomme og reduserer servicebehovet. Det bidrar igjen til å redusere driftskostnadene og forhindrer havari, sier Johnsen.