Skogpris til Klokkerengen

Skogsentreprenør Ole Randin Klokkerengen fikk Eidsvold Værks Skogpris for 2015. Han ble tildelt prisen for å ha gjort en spesiell innsats for å fremme skogbruket i Norge.

Pristildelingen skjedde under Skog og Tre-konferansen forrige uke.

Ifølge statuttene skal Eidsvold Værks Skogpris, som i år ble delt ut for 33. gang, gå til en person eller organisasjon som har gjort en spesiell innsats for å fremme skogbruket i Norge. Det skal legges vekt på arbeidet med å spre informasjon om de forhold som påvirker skogbruket.

Annonse

Engasjert skogsentreprenør

– Prisen har opp gjennom årene vært tildelt personer som har hatt sitt virke innenfor ulike organisasjoner og institusjoner i norsk skogbruk. I år har turen kommet til en aktiv entreprenør med et stort engasjement for skogsaken. Firmaet prisvinneren representerer er lite kjent i bransjen, men firmaet har en frontfigur som er godt kjent i næringen, sa Ivar Ekanger under utdelingen.

Les Anleggsmaskinens portrettintervju med Ole Randin Klokkerengen.

Les mer om prisutdelingen på Mjøsen Skogs nettsider.