Ny tunnelrigg fra Sandvik Construction

Sandvik Construction lanserer den nye helautomatiske tunnelriggen DT922i.

Ifølge en pressemelding fra selskapet vil den nye riggen gi kundene ekte kvalitet, pålitelighet og ekstraordinær allsidighet i tunnelarbeidet. Med en ny leddet bærer er den utstyrt med førerhus av siste modell som gir 25% økt sikt og et støynivå på under 69 dB til enhver tid. Et intelligent, avansert styringssystem og Sandviks planleggingsverktøy for tunneldriving, iSURE®, utgjør en kombinasjon som vil endre fremtiden for tunneldriving.

DT922i er en helautomatisk elektrohydraulisk tunnelrigg med en helt ny leddet bærer. Den erutviklet for utboring av tverrsnitt på inntil 125m², inkludert salveboring, boring av boltehull og langhullsboring.

Annonse

– Hvis du trenger en tunnelrigg som kan brukes til all slags tunneldriving, er det denne du skal ha, sier Tommi Salo, Product Line Manager Tunneling, Sandvik Construction.

– Målet vårt var å utvikle en allsidig tunnelrigg som har høy ytelse, er pålitelig i bruk og har samme intelligens som de andre tunnelriggene i i-serien vår, men som samtidig kan tilby kundene den fleksibiliteten de ønsker gjennom en ny bærer og forbedret automatisering. Når vi nå ser sluttresultatet, mener jeg vi har lykkes svært godt.

Sandvik DT922i_Photo CMaksimal allsidighet

DT922i har mange nye funksjoner som øker produktiviteten bare ved at maskinen gjennomgående kan tilpasses forskjellige arbeidssteder. Ved hjelp av den nye leddede bæreren kan tunnelriggen brukes i smale tunneler med trange hjørner. Videre gir det nye valgfrie løftesystemet for førerhuset økt sikt samtidig som det gir mulighet for å forflytte seg i lave tunneler.

Det hydrostatiske overføringssystemet og betjening ved hjelp av styrespak gir svært nøyaktig dynamisk regulering av trekkhastighet og styring. Det praktiske multispenningskonseptet for forskjellige elektriske spenninger gjør det enkelt å bytte raskt mellom arbeidssteder. I kombinasjon med den effektive bormaskinen RD525, intelligente bore- og bomstyringssystemer samt tunnelplanleggingssystemet iSURE® kan DT922i tilby en uslåelig pakke til alle former for tunneldriving.

Avanserte bore- og bomstyringssystemer

Optimal ytelse med forsterket boreautomatisering, grunnlaget for konstruksjonen av den nye tunnelriggen, er et resultat av bruken av SICA (Sandvik Intelligent Control System Architecture). Dette er et velutprøvd og intelligent borestyringssystem med ni forskjellige innstillinger for hulltype og tre alternative styringsmetoder: manuell borestyring, oppfølging av materens slag og intelligent regulering av dreiemoment.

DT922i er også utstyrt med et nytt brukervennlig bomstyringssystem med tre forskjellige innstillinger for manuell bomstyring. Med denne nye teknologien tas borenøyaktigheten til et helt nytt nivå som gjør det lettere å forbedre og øke ytelsen mest mulig.

Effektiv boring

Utstyrt med en kraftig bormaskin av typen Sandvik RD525 som gir 17 % høyere gjennomtrengningsfrekvens, 40 % lenger levetid for bornakken samt 17 % for borkronene (sammenlignet med forgjengerne), gir DT922i uovertruffen ytelse under alle forhold. De to presise SB100i-bommene er utstyrt med stive firkantprofiler som gir maksimal støtte til bormaskinene og gjør boringen enda mer nøyaktig.

Operatørvennlig med moderne, ergonomisk førerhus og avansert brukergrensesnitt
Det splitter nye førerhuset i tunnelriggen DT922i har forbedret ergonomi og maksimal sikkerhet.
Med ny design er sikten blitt 25% bedre, støvmengden er redusert og operatøren har fått bedre
plass. Når støynivået til enhver tid er under 69 dB, blir arbeidsmiljøet godt og trygt for operatøren. I tillegg er det nye avanserte brukergrensesnittet med berøringsskjerm lett å betjene og presenterer omfattende diagnostikk med alle bore- og bærerparametere inndelt i logiske delsystemer og vist på én skjerm.

Sandvik DT922i_Photo BInnebygde HMS-funksjoner

Helse, miljø og sikkerhet er ikke glemt i utformingen av den nye DT922i. All belysning på den nye tunnelriggen er basert på LED-teknologi som sammenlignet med de mer vanlige høyintensive utladningslampene (HID), har inntil 500% økt levetid og bruker 50% mindre energi. I tillegg gir systemet for adgangspåvisning ved laserskanning best mulig sikkerhet for personalet.

Tunnelriggen DT922i leveres med den drivstoffeffektive og utslippsvennlige steg 3-dieselmotoren (119 kW) som standard, eller den valgfrie steg 4 Final-motoren (122 kW) som gir enda større utslippsreduksjon, med en kraftforsyningsenhet som består av to elektriske motorer på 75 kW som har den høyeste klassifiseringen for energieffektivitet (IE3). Dette er bare noen av HMS-funksjonene i den nye tunnelriggen som gjør DT922i banebrytende innenfor moderne tunnelboring, ikke bare når det gjelder produktivitet, men også HMS.

Automatisert boreplanlegging

To automatiseringsnivåer kan leveres: gull og platina. Standardgullpakken tilrettelegger for boring i henhold til forhåndsutviklede borplaner. Dette automatiseringsnivået inneholder funksjoner som boring til forhåndsdefinert dybde, visualisering av boreplan, riggnavigering og et valg for automatisk langhullsboring. De omfatter også tunnelplanleggingsverktøyet iSURE® for utarbeiding av nøyaktige planer for boring, lading og sprengning samt datainnsamlings- og analyseverktøy for å forbedre arbeidssyklusen og arbeidsprosessen. Den utvidede platinapakken inneholder alle funksjonene i gullpakken, men har i tillegg muligheter for helautomatisk salveboring med “iDATA”.

Den nye tunnelriggen DT922i lanseres i andre og tredje kvartal i 2015 på en rekke lokale kundefokuserte arrangementer over hele verden.