Full kontroll på skuffen

Med Rototilt Positioning Solution og Topcons gravesystem får gravemaskinførere full kontroll på skuffen, også når det benyttes en tiltrotator.

Løsningen kobler sammen Rototilt® og rotasjonsvinkelen på skuffen med gravesystemet.

– Nå utvider vi mulighetene til Rototilt® Positioning Solution (RPS), noe som betyr at vi kan koble oss til Topcons gravesystem, forteller Per Väppling, salgs- og markedssjef hos Rototilt Group AB i en pressemelding.

Annonse

– På denne måten kan føreren integrere Rototilt® med gravesystemet fra Topcon, og dermed oppnå bedre presisjon og produktivitet enn tidligere, poengterer han.

Sammen med gravesystemet gir RPS føreren redskapets nøyaktige posisjon i forhold til det pågående graveprosjektet. Dette gir et effektivt verktøy ved alle typer anleggsoppdrag, som for eksempel i skråninger, på trange steder eller ved forflytning av store landmasser.

– Med RPS får føreren total kontroll på redskapet når han/hun benytter vår tiltrotator Rototilt®. Føreren kan hente ut både høyde og rotasjonslinje, noe som er helt nytt på markedet, sier Väppling.

– Tidligere kunne føreren bare se en «rett» skuff, uansett hvordan den var posisjonert fortsetter han.

I tillegg til full kontroll over redskapets tilt- og rotasjonsvinkel og dets nøyaktige posisjon, gir RPS mindre slitasje på skuffen, drivstoffbesparelser, tidsbesparelser pluss at det gjør arbeidet betydelig lettere for føreren. I og med at man alltid kan hente ut linjer og høyde uavhengig av hvordan skuffen er posisjonert, er det heller ikke like viktig hvordan maskinen står. Entreprenøren kan jobbe betydelig mer effektivt med RTS koblet til gravesystemet.

– Med en integrasjon av rotasjonssensoren, blir gravesystemet vårt komplett. Vi ser at vi nå får høyere effektivitet og nøyaktighet nå som vi får rett høyde og vinkel på skuffen uavhengig av rotasjonsvinkel. Dette har vært etterlyst på markedet i lang tid, og vi er glade for at vi nå kan levere dette i samarbeid med Rototilt, forteller Andreas Lundbäck, Manager OEM Development TOPCON.