Nå har det åpnet

HELLERUDSLETTA: At det kommer et register over anleggsmaskiner har vi visst en god stund. Siden i vinter har det også vært noenlunde klart hvordan det blir, hvem som skal bruke det og hvilken informasjon som skal ligge i registeret.

Panel ved lansering av maskinregister på Vei og Anlegg

F.v. Knut Wold i Kripos, Ulf Michaelsen i If, Harald Bjerke i Finans Norge, Anita Hall i MGF, Roar Sømoen i SFS, Kari Sandberg i EBA, Finn N. Bangsund i MEF, Bjørn Erik Arnesen i ABS Maskin og MGF, Knut Sollesnes i Volvo Maskin og Erik Sollerud i Pon Equipment. (Foto: Jørn Søderholm)

På Vei og Anlegg var det offisiell åpning av registeret. Representanter fra entreprenørene, maskinleverandørene, finans, forsikring og politi som la fram sine syn på hvorfor dette registeret er viktig. Det er de nemlig skjønt enige om at det er.

Leverandører

Maskinimportørene liker at registeret gir en standardisering og samordning av sakkyndig godkjenning av maskiner.

Annonse

Alle kan med et enkelt grep finne ut om en maskin er godkjent eller ikke. Nå er det bare å ”miste” boka, så er det nesten umulig å finne ut når en maskin sist var gjennom sakkyndig kontroll.

Maskinregisteret

  • Samarbeid mellom MEF, EBA, MGF, If, Finans Norge og kripos
  • Driftes av Stiftelsen Sentralregisteret (SFS)
  • Kr 250 pr år pr maskin
  • reginn.no

– Det er viktig for samordningen, sa Knut Sollesnes i Volvo Maskin.

– Vi har denne informasjonen hver for oss, men har manglet en mulighet til å dele. Den får vi med registeret. Men alle må bruke registeret, ellers vil det halte, sa Bjørn Erik Arnesen. Han er daglig leder i ABS Maskin AS og nyvalgt formann i Maskingrossistens forening (MGF).

Pon-sjef Erik Sollerud etterlyste engasjement fra Arbeidstilsynet, som han mener har vært alt for lite på banen i forbindelse med registeret, men likevel vil dra fordeler av det. Her fikk han hørbar tilslutning fra både andre i panelet og fra salen.

Finans og forsikring

Finans og forsikring liker at registeret identifiserer enkeltmaskiner. Det blir lettere å forebygge tyveri.

Tilbakeføring av stjålne maskiner til rette eier blir enklere og kan gå raskere.

– Ja, vi jubler! For entreprenører er det mye penger tapt for hver time en stjålet maskin er ute av produksjon. If reduserer forsikringspremien pr maskin tilsvarende avgiften det koster å ha den i registeret, og vi lar være å trekke egenandel ved tyveri av registrert maskin, sa Ulf Michaelsen i If.

Her la han til at dette kun gjelder for medlemmer i MEF.

Politiet

Politiet liker at registeret gir dem en sikker ID på en maskin. Det blir lettere for dem å gripe inn ved tyveri eller påstand om stjålet maskin.

Det holder nemlig ikke om du ringer politiet og sier ifra om at naboen har stjålet gravemaskinen din og satt den på tomta hos seg selv.

– Vi har strenge krav til identifikasjon av påstått stjålne gjenstander før vi kan gripe inn. Med kun chassinummer kan det bli en vanskelig jobb. Med dette registeret er det lett å se hvem som er rette eier. Uansett tid på døgnet, sa Knut Wold i Kripos.

Entreprenørene

Entreprenørene liker alt dette. Men ikke helt uten videre.

– Vi må innrømme at mange MEF-medlemmer har vært skeptiske til et slikt register. Man har vært redd for økte kostnader og økt byråkratisering for entreprenørbedrifter som allerede må forholde seg til en lang rekke krav, regler og kostnader. Det bør være lønnsomt å bruke lovlige maskiner. Det vil fremme tryggere handel og likere konkurranseforhold, sa Finn N. Bangsund. Han er spesialrådgiver og MEFs representant i arbeidsgruppen bak registret.

Frivillig

Han la til at det er frivillig opp til maskineiere å ha sine maskiner registrert. Men registeret er avhengig av størst mulig oppslutning hvis det skal ha noen hensikt, og Bangsund oppfordrer til å bruke det.

Registrering av maskiner starter nå til sommeren. I første omgang ved at Volvo, Pon, Hesselberg og Nasta legger inn aktuell informasjon om alle nye maskiner de leverer. Fra førstkommende årsskifte skal alle nye maskiner legges inn, og fra 1. januar 2017 skal også brukte maskiner kunne etterregistreres av sine eiere.

Avgift

Årsavgiften for å stå i registeret blir på 250 kroner pr år pr maskin. Det var på lanseringsdagen ikke avklart hvordan denne avgiften skal betales. Det utredes flere forskjellige betalingsmodeller.

EBAs representant tok til orde for at nye maskiner bør leveres med fem års registrering inkludert. Men maskinleverandørene er skeptiske til den versjonen, og vil helst at avgiften kreves inn i forbindelse med sakkyndig kontroll.

Roar Sømoen i Stiftelsen Sentralregisteret, som drifter maskinregisteret. (Foto: Jørn Søderholm)

Roar Sømoen i Stiftelsen Sentralregisteret, som drifter maskinregisteret. (Foto: Jørn Søderholm)

– Informasjon om maskinene vil være i registeret uansett om det betales eller ikke.

Men avgiften må betales for at den skal være synlig. I første omgang er det importørene som legger inn informasjon.

Det vil komme mer informasjon etter hvert om hvordan maskineiere skal forholde seg, sa Roar Sømoen i Stiftelsen Sentralregisteret (SFS), som drifter registeret.