Maskinregisteret er under bygging

I januar blir de første anleggsmaskinene registrert i det nye maskinregisteret. Registrering er frivillig, men vil i praksis bli tvungent for alle maskiner som skal forsikres.

Utformet

Maskinregister arbeidsgruppe

Maskinselgere og –eiere, samt forsikring, finans og Kripos er skjønt enige: Maskinregisteret er bra. Ved årsskiftet starter oppbyggingen av det. F.v. Hans Petter Dæhli i Nasta, Carl Christian Fon, Vidar Bylterud i If, Runar Rostad i Skanska og Knut Sollesnes i Volvo Maskin. (Alle foto: Jørn Søderholm)

I tiden før jul har hovedtrekkene i det kommende maskinregisteret blitt utformet.

Fra 1. januar blir de første maskinene registrert. Planen er lansere det på messen Vei & Anlegg i begynnelsen av mai.

Annonse

– Vi var i utgangspunktet skeptiske, på grunn av potensielle kostnader ved registreringen. Men vi ser jo at vi må gjøre noe for å bli kvitt useriøse importører.

Det er en god del maskiner og utstyr som blir tatt inn på feil premisser. De kan være farlige å bruke eller ha helt andre utslipp enn det som er tillatt. Jeg tror ikke de som kjører rundt i disse maskinene er klar over at de er ulovlige å bruke, sier Carl Christian Fon.

Maskinpark

Han er en av to MEF-representanter i styringsgruppa for maskinregisteret, og eier selv en betydelig maskinpark gjennom selskapet Carl C. Fon AS.

Han hilser velkommen en enklere tilgang til informasjon om blant annet maskiner, eierskap, sertifisering.

Hva skal registreres?

 • Eierskap
 • Merke, modell, serienummer
 • Samsvarserklæring og CE-merking
 • Scan av all tilhørende papirdokumentasjon
 • Mulighet for bilde av maskin, serienummer osv.
 • Årlig sakkyndig kontroll
 • Mulighet for angivelse av forsikring
 • Klassetilhørighet

– Men det er veldig viktig at vi får med finansiering og forsikring. Ellers vil vi slite med å gjennomføre. Registreringen er frivillig, men kan i praksis bli tvungent hvis alle relevante aktører krever at maskiner skal være registrert, sier Fon.

Kickoff

Han deltok på et kickoffseminar for registeret i midten av november.

Her ble det blant annet orientert om hva slags informasjon registeret skal inneholde og planer for videre framdrift.

Kostnadene ved det hele ble det også snakket om, men her var ennå mye uklart på det tidspunktet. Men et bedyres at det ikke skal medføre store kostnader.

Gebyr

– Det skal koste noe å få en maskin inn i registeret, og et årlig gebyr for å ha den der. Men vi snakker hundrelapper, ikke tusenlapper. Vi skal bare ha dekket inn kostnadene ved å drive registeret, sa Roar Sømoen i Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS).

Roller og informasjon

 • Importør / forhandler: Legge inn nye maskiner. Sette på reg-nr.
 • Maskineier: Oversikt over egne maskiner. Rapporter. Varsel om sakkyndig kontroll.
 • Sakkyndig kontrollant: Legger inn resultat av årlig kontroll. Identifiserer maskin med QR-kode scannet med mobiltelefon.
 • Forsikring: Legge inn info om forsikring. Sjekke at eierskap, samsvarserklæring og årlig kontroll er i orden.
 • Finansbransjen: Sjekke eierskap, samsvarserklæring og årlig kontroll. Stille krav om at dette er ok før det tilbys finansiering.
 • Myndigheter: Innsyn i hele registeret.
 • Allmennheten: Informasjon om eierskap. Krever innlogging med BankID.

SFS skal bygge opp og drive registeret på vegne av eierne.

Helt med

Finans- og forsikringsbransjen, de er med på leken. I alle fall om vi skal tro Vidar Bylterud i If.

– Ja, vi er helt med! Vi har etterspurt en slik mulighet i flere år. Vi trenger tilgangen til den informasjonen, sa Bylterud på seminaret.

– Kommer If til å stille krav om at maskiner skal være registrert for å bli forsikret?

– Ja. Vi skal ha tilgang til maskinens ID for å forsikre den.

Vi i oppgjørsavdelingen vil kreve overfor salgsavdelingen at registrering gjøres obligatorisk for å få forsikring på maskiner. Det er interne prosesser på gang, sier Bylterud til Anleggsmaskinen.

 

Nå skal anleggsmaskiner registreres.

Nå skal anleggsmaskiner registreres. (Foto: Jørn Søderholm)