Hjemmebrent? Nei, brenselscelle for GPS-basestasjon

I en container på Hella Maskins stand på Vei og Anlegg sto to store, gjennomsiktige dunker med klar væske inni. Forbipasserende lurte på om det var hjemmebrent, eller om Hella Maskin kanskje kunne kalle det bortebrent, for å omgå lovverket?

6 måneders drift

– Denne containeren er en basestasjon for GPS. Den sender korreksjonssignal til maskinene på en anleggsplass for å få så nøyaktige målinger som mulig. Strømmen tilføres via brenselcelleteknologi. Disse to dunkene inneholder tilsammen 56 liter metanol, og det skal holde til seks måneders drift, forklarer Per Morten Olsen, tekniker i Hella Maskin.

Mer stabilt

En basestasjon sørger for mer stabil drift, og kanskje også mer nøyaktighet, enn når man kjører det over mobilnettet.
– Dette er først og fremst en løsning for de anleggsplassene der det er dårlig tilgang på strøm, i øde utkantstrøk. Vi kan også levere med solcelle, men det er litt mer ustabilt og usikkert, ikke minst i vårt klima med vinter og mørke halve året. Det andre alternativet er å kjøre aggregat i timesvis for å lade opp batteriet, sier Olsen, som forsikrer om at løsningen også er miljøvennlig. Avgassene fra brenselcelleinstallasjonen er kun vanndamp, som kommer ut gjennom en slange på baksiden av containeren.

Annonse