Stor veikontrakt til Veidekke

Veidekke Entreprenør og Statens vegvesen undertegnet dag kontrakt om bygging av den første parsellen i prosjektet E134 Damåsen-Saggrenda i kommunene Øvre Eiker og Kongsberg. Kontraktssummen er på nær 727 millioner kroner eks. mva.

Ulykkesbelastet

– Vi er svært godt fornøyd med tilliten Statens vegvesen har vist oss, og at det var vi som vant konkurransen om dette oppdraget. Sammen skal vi gjennomføre et knallbra prosjekt for trafikantene på denne viktige veiforbindelsen, sier prosjektleder Neal Nordahl i Veidekke i en pressemelding fra selskapet.

– Her skal en ulykkesbelastet strekning erstattes av ny og sikker vei til glede både for gjennomgangstrafikken og trafikken til og fra Kongsberg og Numedal. Nå ser vi fram til å komme i gang med arbeidene.

Annonse

Fem kilometer

Parsellen Veidekke skal bygge er cirka fem kilometer lang og går fra Tislegård i Kongsberg og østover til Damåsen (retning Drammen) i Øvre Eiker. Oppdraget innebærer bygging av tre kilometer firefelts hovedvei, planskilt kryss ved Damåsen og Kongsbergtunnelen med to-løps tunnel på to kilometer. I tillegg skal det bygges omlag en kilometer ny fylkesvei 286 inklusive ny adkomst til Damåsen Pukkverk, og parkeringsplass ved Diseplass. Oppdraget omfatter også bygging av de tre bruene Damåsen, Diseplass og Majorplassen (overgangsbru) og to tunnelportaler ved tunnelinngangen i øst.

Byggearbeidene starter opp i juni 2015 og skal være avsluttet i november 2018.