Her var det hardest konkurranse i vinter

Første kvartal 2015 hadde Statens vegvesen tilbudsfrist for 135 kontrakter. Året før var det 155. Samlet kontraktsverdi var 6,7 milliarder, tre milliarder mindre enn året før.

Det viser MEFs analyse av markedssituasjonen for veikontrakter. Tallene bekrefter at denne vinteren har vært tøffere for entreprenører enn på en stund.

Målt i kontraktsverdi er det region sør som har hatt det beste markedet i vinter, mens region verst har hatt det dårligste.

Annonse

Konkurransen – målt i antall tilbydere pr kontrakt – har vært sterkest i region midt, med gjennomsnittlig 5,4 tilbydere. Svakest konkurranse var det i vest, med 4,1 tilbydere.

I februar skrev Anleggsmaskinen om entreprenørbedrifter som sto midt oppi et marked. Både Fiborg & Sellæg AS og Røstad Entreprenør AS beskrev en situasjon med knallhard konkurranse. Dette blir altså nå bekreftet av Statens vegvesens og MEFs tall.