– Knallhard konkurranse

Bildet øverst:  – Det løsner når vi passerer påske, tror Rune Fiborg. Her sammen med kontoransvarlig Ronny Berg. Bjørn Arild Sellæg var på reise da vi besøkte bedriften. (Foto: Jørn Søderholm)

LEVANGER: Fiborg & Sellæg Maskin AS har 30 mann i arbeid. Vinteren går bra, med vintervedlikeholdsjobb for kommunen og Mesta.

Med utsikt til nær null i jobb for veivesenet forbereder daglig leder Rune Fiborg seg på at livet blir tøffere framover. Men noen krisetilstand vil han ikke si at det er.

Annonse

Les også: Mørkt i Nord-Trøndelag

Normal

– Heller nede på normaldrift, etter en periode med høy aktivitet. Vi merker ikke noe ennå, men det kommer. Det er veivesenet det stopper mest i. Der er det ingenting framover, sier Fiborg.

Nedgangen merkes først og fremst ved at konkurransen er blitt vesentlig hardere enn i fjor.

– På den siste jobben vi regnet var det 10 bedrifter. Før var det 3-5. Og det var et lite prosjekt, med gang- og sykkelvei i Verdal og Levanger. Med 11,9 millioner var vi lavest ved tilbudsåpningen, sier Fiborg.

Sammenslåling

Brøytebil Fiborg & Sellæg

Vedlikeholdskontrakter er viktig i vinterdriften.

Bedriften han driver sammen med partner Bjørn Arild Sellæg er et resultat av en sammenslåling for tre år siden.

De har hittil ikke hatt behov for oppsigelser eller permittering. Fiborg tror det går bra selv med bråstopp i veibygging.

– Jeg regner med at det løsner når vi passerer påske. Vi må satse på andre markeder, med kommuner og privat. Og jeg regner med at vi må se lenger av gårde, sier Fiborg.

 

– Ikke vår prioritering

Midt-Norge får en nedgang i investeringsnivå i 2015 og 2016. Oppgang igjen fra 2017, og betydelig vekst i perioden 2018-2023.

Det er hva som ligger i Nasjonal transportplan (NTP) og Statens vegvesens handlingsplan for perioden 2014-2023. Endringer av de planene har ikke veivesenet kontroll med .

– Vi er avhengig av bevilgninger fra staten og fylkeskommunene. Det er ikke opp til Statens vegvesen å prioritere rekkefølge eller oppstart av nye vegprosjekt eller vedlikeholdstiltak. Men Region Midt har spilt inn at det er kapasitet i entreprenørbransjen i Midt-Norge, sier pressekontakt Christin Hermann i Statens vegvesen Region Midt.

Nord-Trøndelag

  • E14, oppgradering av Forran bru. 65 millioner.
  • E6 Rognan-Vassmarka. 45 millioner.
  • E6 Vintermy (Namsskogan). 10 millioner.

Sør-Trøndelag

  • RV3 utbedring Hedmark fylkesgrense-Nåverdalsbrua. 30-35 millioner.
  • E6 G/S-vei Driva-Hevle (Oppdal). 20 millioner.

Møre og Romsdal

  • E39 G/S-vei Ekset-Furene (Volda). 15 millioner.
  • E39 undergang Ekset (Volda). 23 millioner.
  • E39 undergang Lande (Ørskog). 20 millioner.
  • E39 G/S-vei Hjelset (Molde). 20 millioner.
  • RV658 kryssombygging Kverve (Ålesund). 32 millioner.

Tallene er omtrentlig kontraktsverdi i 2015-kroner.

MEF region Midt-Norge har gitt Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget en fiks ferdig oversikt over mindre prosjekter som er klare til å sette ut i live i Midt-Norge.

Den listen ser du her til høyre.

Det står kun på penger over revidert nasjonalbudsjett i vår.

– For de fleste prosjektene er reguleringsplan vedtatt eller forventes vedtatt i løpet av våren.

Enkelte av prosjektene har også ferdig utarbeidet tilbudsgrunnlag, skriver MEF i brevet til Stortinget.