Advarer mot uklare finstoff-krav

Statens vegvesen stiller klare krav til finstoffinnhold i pukken som brukes i veibygging. Kravet spesifiserer finstoffinnhold i ferdig vei, ikke pukken som knuses eller kjøpes inn. Og det er to forskjellige ting.

Ferdig

– Det stilles krav til steinen ferdig utlagt og komprimert, mens entreprenøren kjøper pukk fra produsent. Det skjer noe med steinen i transport og komprimering, og dette er ikke godt definert i papirene, sier Vidar Tjervåg.

Han retter en advarsel til entreprenører: Hvis man kjøper inn det som står i papirene – med et finstoffinnhold som er akkurat innafor kravene – så vil det være utenfor kravene nå det er ferdig utlagt og komprimert,

Annonse

– Fordi…?

Nedknusing

– Fordi du får nedknusing. Når steinen lastes, tippes og komprimeres med vals, så genereres det mer finstoff. Vi har sett at veivesenet har kommet på stikkprøvekontroll, og funnet finstoffinnhold som overstiger kravene. Entreprenøren skjønner ingenting, han har jo kjøpt inn det som står i kontrakten, sier Tjervåg.

Han bruker mye tid på å lese anbudsgrunnlag for sine kunder. Det er ikke nødvendigvis så lett å forstå hva som EGENTLIG kreves fra SVVs side.

– Anbudsgrunnlagene er for dårlige. De kan tolkes i mange retninger. Du må vite mer enn det som står i papirene for å levere riktig. Den tolkningen og finlesingen bruker jeg mye tid på. Kunden min skal levere en viss kvalitet, og da gir jeg råd om hvilken kvalitet han må kjøpe inn eller produsere med eget knuseverk for å greie dette, sier han.

Kravene til finstoffinnhold i pukken ble innført i 2012, i etterkant av problemer med telehiv på en ny veistrekning i Østfold. I juni 2012 sendte etaten ut rundskriv 12/09. Her ble det nærmest over natta lagt ned forbud mot å bruke usortert stein med finstoff i veibygging. Alle steinmaterialer som brukes i veikonstruksjon skal være knust én gang og finstoff skal være siktet ut.

Det skapte et nytt marked for Tjervåg, og andre konsulenter i lignende virksomhet.

I linja

Tjervåg understreker at det ikke er noen motsetning mellom disse kravene og muligheten til å knuse stein i linja.

– Neida. Men hvis det er strenge krav til finstoffinnhold i sams masse, så må man for eksempel prise utsikting av finstoff to ganger. Der går mange på en smell: De priser med én gangs sikting, men må sikte to ganger for å oppnå rett kvalitet. Hvis man må opp 15 kroner tonnet på ferdig produkt, så ryker fort fortjenesten, sier Vidar Tjervåg.