Venter sprengningskurs-rush

De første bergsprenger- og bergsprengningsledersertifikatene løper ut i år og oppfriskningskursingen er nå i gang.

Det gjelder å være ute i god tid med å melde seg på kurs. Særlig for deg som har et sertifikat som løper ut i 2017. For det gjør 3754 andre også.

En forskriftsendring i 2010 gjorde at alle som hadde det som tidligere het A- og B-sertifikater måtte bytte dem inn i nye bergsprenger- og bergsprengningsledersertifikater dersom de fortsatt ville drive med sprengning. Som en overgangsordning kunne begge sertifikatene byttes inn i bergsprengersertifikat, mens de som hadde A-sertifikat i tillegg kunne få bergsprengningsledersertifikat hvis de tok et ukelangt overgangskurs.

Annonse

Oppfriskningskurs

De nye sertifikatene er gyldige i fem år før de må fornyes. Nylig ble oppfriskningskurs for både bergsprengere og bergsprengningsledere gjennomført i Oslo. Dette må man gjennom for å få fornyet sertifikatene. Overgangsordningen varte ut 2012, noe som førte til at et stort flertall av sertifikatinnehaverne søkte om nye sertifikater rett før årsskiftet 2012/2013. Det betyr at alle disse sertifikatene må fornyes innen utgangen av 2017.

– I år er det 296 sertifikater som utløper, og vi har nå begynt oppfriskningskursingen for innehaverne av disse. Foruten kurset i Oslo, vil vi før sommeren arrangere kurs i Tromsø, Bergen og Stjørdal. Muligens setter vi opp ytterligere ett kurs i nærheten av Gardermoen, for å fange opp flest mulig, forteller Marianne Nordli hos MEF-skolen, som er teknisk administrator for oppfriskningskursene.

Vær tidlig ute!

– Neste år løper 684 sertifikater ut, mens hele 3755 sertifikater har utløpsdato i 2017. Dette fordi så mange under overgangsordningen ventet helt til utgangen av 2012 med å søke om nye sertifikater, fortsetter Nordli.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som utsteder sertifikatene, sender ut en e-post – og fra april 2015 en SMS – til alle som har sertifikater som går ut på dato, ett år før de løper ut. Dette forutsetter imidlertid at man oppga e-postadresse/mobilnummer på Altinn da de sist søkte om sertifikat. Meldingene fra DSB skal fra april 2015 også inkludere en link til www.mef.no, slik at man kan melde seg på kurs. Vi anbefaler alle å melde seg på så tidlig som mulig – og da spesielt de som har sertifikater som utløper i 2017. Vi har maks kapasitet på 30 deltakere på hvert kurs, så det kommer til å fylle seg fort opp. Her gjelder det altså å være tidlig ute, så vi slipper å booke Telenor Arena, sier hun med et smil.

– For det er faktisk sånn at dersom man ikke rekker å fornye sertifikatet før det løper ut, så kan man ikke lenger utføre bergsprengning. Søknader om fornying som blir sendt etter utløpsdato vil bli avvist, og man må starte helt fra «scratch» igjen.

Eget ansvar

Frode Andersen er MEFs representant i Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF). Han er en av sju kursholdere denne våren i oppfriskningskursene for bergsprengere og bergsprengningsledere. Han legger ikke skjul på at det blir en utfordring å tilby kurs til alle som ønsker å fornye sine sertifikater – spesielt i 2017– men han forsikrer like fullt at de skal klare det.

Frode Andersen foreleser på oppfriskningskurs for bergsprengere

Frode Andersen foreleser på oppfriskningskurset for bergsprengere i Oslo i februar. (Foto: Kari-Druglimo-Nygaard).

– Det er vårt ansvar å sørge for at det er nok kurs tilgjengelig. Vi setter opp kurs fortløpende, og så fort de begynner å bli fulle, setter vi opp nye. Jeg må imidlertid understreke at det er den enkeltes ansvar å sørge for å få oppdatert sertifikatet sitt, sier Andersen.

– Vi hadde litt av den samme utfordringen under overgangsordningen. Da holdt vi kurs for 2000 personer, og det var ukeskurs. Nå dreier det seg om todagerskurs, og vi har også muligheten til å kjøre doble kurs. Men det er klart det blir en stor jobb. Vi kommer til å måtte øke staben med kursholdere. Vi har to forelesere på hvert kurs, for å sikre så god kvalitet som mulig, sier han.

Samkjøre sertifikater

Svært mange av de med bergsprengingsledersertifikat har også bergsprengersertifikat. I mange tilfeller har disse to sertifikatene helt ulike utløpsdatoer.

– Dersom man har ulike utløpsdatoer på sertifikatene, kan disse nå samordnes ved å ta begge kursene over to dager. Dermed slipper man å gå på kurs flere ganger, og man får én og samme utløpsdato for begge sertifikatene. Vi anbefaler alle å gjøre dette, og vi har også lagt inn en gulrot, ved at det er vesentlig billigere å ta begge kursene samtidig enn hver for seg, sier Andersen.

Diskusjoner

Det har kommet flere positive tilbakemeldinger fra deltakerne etter de første to kursene i Oslo, til tross for mange, og til dels heftige, diskusjoner. Eller kanskje nettopp på grunn av dette.

– Kursene handler selvfølgelig om å gjennomgå regelverk og ting som har skjedd siden sist. Men det er også viktig at vi bruker anledningen til å utveksle erfaringer. Vi ønsker blant annet å ta for oss uønskede hendelser i bransjen, og lære av dem. Det mest positive med disse første kursene var etter min mening alle diskusjonene det medførte, sier Andersen.

Oppfriskningsprøver

Oppfriskningskursene er altså én felles dag for både bergsprengere og bergsprengningsledere, og én dag ekstra kun for bergsprengningsledere. Det er avsluttende multiple choice-prøve på begge kurs, og det kreves 75 % riktige svar for å bestå. Det nye sertifikatet er gyldig i fem år fra den datoen prøven er bestått, hvis man tar den før det er 12 måneder igjen til sertifikatet utløper. Tar man den når det er mindre enn 12 måneder igjen til sertifikatet utløper, blir det nye sertifikatet utstedt for 5 år fra utløpsdato på forrige sertifikat.

Hovedbildet: VÆR TIDLIG UTE: Marianne Nordli og Frode Andersen anbefaler alle å melde seg på så oppfriskningskurs tidlig som mulig. (Foto: Svein Erik Madssveen).