Mer vedlikehold i neste NTP

Det blir mer miljøvennlig bysatsing og verre å være bilist. Men det blir bedre å være entreprenør som driver med vedlikehold.

Hovedpunkt

Vedlikehold holdes nemlig frem som et hovedpunkt i en felles analyse- og strategirapport fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor. Rapporten ble lagt fram i slutten av februar.

Sjefene i Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. Og samferdselsministeren.

TRANSPORTSJEFER: F.v. Avinor-sjef Dag Falk-Petersen, jernbanedirektør Elisabeth Enger, kystdirektør Kirsti Slotsvik og fungerende veidirektør Lars Aksnes presenterte en felles rapport for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Jørn Søderholm)

– Jeg er glad for fokuset på vedlikehold. Problemet på øst-vest-forbindelsen er vedlikeholdet, ikke kapasitet på veiene, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han tok imot rapporten.

Annonse

Positivt

Han tror vedlikeholdsfokuset vil være positivt for den norske entreprenørnæringen. Og for den utenlandske.

– Det er bra. Spesielt for de små og mellomstore. Men vi ønsker et mangfold, der også utenlandske aktører inngår. Det er et både óg, ikke enten eller, understreker Solvik-Olsen overfor Anleggsmaskinen.

Stoppe forfall

Det betyr kanskje at forfallet på fylkesveiene kan stoppes og snues? Det er slett ikke så sikkert.

– Kommuner og fylkeskommuner har fått økte bevilgninger til tunnelopprusting. Og de har fått økt lånerammen sin. Så Stortinget gir mer penger. Men det er jo en utfordring der. Kommune- og fylkesøkonomien er Kommunaldepartementet ansvar, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes til Anleggsmaskinen.