Forstår ikke vitsen med CE-merking

Maskinentreprenører med mobile knuseverk blir CE-pliktige pukkprodusenter. Uansett hvor liten steinhaugen som knuses er.

– Uhensiktsmessig papirøvelse, sier Åsmund Skåland.

HAUGE, DALANE: –”Ikke gjør det til en ren papirøvelse”, sier han karen fra DiBK. Det er jo bare tull! Selvfølgelig blir dette en ren papirøvelse. Dertil helt uhensiktsmessig. I alle fall for oss små, vi som har en mobil knuser som vi putler rundt i lokalområdet med. Vi vil ikke drive ulovlig, så vi må bare gjøre det beste ut av det. Men man mister litt respekten for regler, sier prosjektleder Åsmund Skåland i Bj. Mydland AS.

Annonse

De kommende kravene til CE-merking av pukk ble omtalt i forrige utgave, basert på et brev Direktoratet for byggkvalitet DiBK sendte til pukkverk, samt et foredrag Olav Ø. Berge fra DiBK holdt om saken på konferansen Stein i vei.

Skille

Skåland  mener det kunne vært gjort et skille mellom store pukkprodusenter og små maskinentreprenører med utstyr som brukes til å knuse litt stein av og til. Han har funnet ut at det for hans bedrift vil koste 40 000 kroner å gjennomføre prosedyre for CE-merking av én steinforekomst, med testing av to fraksjoner. Pluss årlige kostnader for å opprettholde den. Det gjelder uansett om ”forekomsten” er et stort pukkverk eller en noen kubikk av en bergknaus sprengt ut for å gi plass til en tomt eller veitrasé.

Dersom den ferdige pukken skal brukes til noen som helst konstruksjonsformål – utenom i tomta eller linja den kom fra – så må den CE-merkes.

Transport

– Hvis dette skal gjennomføres, så vil det bli mer transport av pukk over lengre avstander. Det vil ikke lønne seg å knuse en lokal steinhaug til noe annet enn strøsand når CE-merkingen koster så mye. Da er det mer lønnsomt å få stein fra et større pukkverk tilkjørt med en tippsemi. Hvor miljøvennlig er det, spør Skåland.

Titania

Cat 789C tipptruck på Titania.

TUNGT: En 200 tonns Cat 789C tipptruck. Toppen til venstre i bakgrunnen ryddes unna av en 70 tonns graver og et par 40 tonns dumpere fra Bj. Mydland.

Maskinbedriften BJ. Mydland AS holder til i Sokndal kommune, sør i Rogaland. Den rundt 30 mann store bedriften omsatte 55 millioner i fjor. 60 prosent av kapasiteten brukes i oppdrag for gruvebedriften Titania, som holder til i nabolaget. Her driver de rydding, brøyting, vedlikehold og diverse service. Firmaets største maskin – en 70-tonns graver – ser ut som en åttetonner sammenlignet med graverne og tipptruckene som brukes i gruveproduksjonen.

Om bedriften

Åsmund Skåland er bygg- og anleggsingeniør, og vært ansatt i bedriften siden 1998. Bedriften ble etablert av Bent Johnny Mydland, og drives i dag av sønnene Anders og Helge Johnny Mydland i driften og kona Heidi Mydland på kontoret.

Den dagen vi besøkte bedriften var knuseverket deres i sving inne på Titania-området, med å knuse gråberg fra gruveproduksjonen til 0-55 for bruk i vedlikehold av transportveiene inne på området. Helt fritatt fra kravene om CE-merking.